Ringerike Høyre ved Henhaug, Johansen og Jøntvedt er fornøyde med at det er gjort store investeringer i de prioriterte tettstedene Nes i Ådal og Sokna. Tyristrand og Hallingby har fått investeringer tidligere, men har mer i vente.

Dette er sikkert nødvendige tiltak. Det som imidlertid savnes er planer for investeringer i områder som ikke defineres innen begrepet «prioriterte områder».

Den økonomiske dugnaden

Det må minnes om at Ringerike også består av områder mellom de prioriterte områdene. Her bor det ringerikinger som også deltar i den økonomiske dugnaden, innbetalt som skatt.

En vanlig oppfatning er at felles ressurser skal komme alle til gode. Mange stiller seg spørrende til dagens praksis, der noen områder synes å bli bortprioritert.

Ringerike må fortsatt kunne tilby alternative bosteder etter forskjellige preferanser. Dette innebærer at det må legges til rette for bygging av forskjellig typer boliger med forskjellig standard. Boligbyggingen hittil har i det vesentlige vært blokker og rekkehus, men eneboliger med hage i landlige omgivelser vil gjøre Ringerike annerledes og interessant for innflyttere fra urbane strøk.

Vi trenger møteplasser

Alle attraktive boligområder trenger møteplasser for sosiale fellesskap; skoler, barnehager, kirke, idrettslag, kor, musikkorps, osv. Tilgjengelige kommunale bygg, som skolelokaler, blir i denne sammenheng helt avgjørende.

Ask og Vegård har reddet sine skolebygg på privat basis, og tidligere Heggen skoles bygg er fortsatt i drift som barnehage, men gir også rom for idrettslige aktiviteter. Rådmannen har i sitt budsjettforslag sikret drift i kommende budsjett.

Det er riktig og viktig å gi de prioriterte områdene sine oppgraderinger, men dette må ikke hindre at områdene mellom også blir utviklet i samme grad som den øvrige bebyggelsen.

En satsing på utvikling av hele kommunen er beste reklame for et levende framtidsrettet Ringerike, der det både er en Ringeriksbane som får en praktisk funksjon, og der nye innbyggere vil kunne finne en plass i et levende kulturelt fellesskap, samt bidra med ressurser av forskjellig art.