Lørdag ettermiddag melder Ringerike brann- og redningstjeneste at totalforbudet mot bålbrenning i Hole og Ringerike er opphevet.

Bålforbudet ble innført 10. mai i år.

Årsaken skal være nedbør de siste dagene, som har redusert skogbrannfaren betraktelig.

Det generelle forbudet mot å gjøre opp ild i utmark gjelder fortsatt fram til 15. september.