Gå til sidens hovedinnhold

Rimelige boliger for folk flest i Ringerike?

– På egne tomter kan kommunen bestemme at det tas sosiale hensyn, skriver lokale Rødt-politikere.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vårt rike land er blitt et av Europas dårligste på rimelige boliger for folk flest. I stedet har vi nå fått vanvittig høye boligpriser, særlig i sentrale strøk.

Alle redskaper, blant annet Husbanken, som fram til åttitallet skulle sikre rimelige boliger til vanlige folk, er i praksis borte.

Høy leie

De som ikke kommer seg inn i dette markedet, må leie. Da betaler de gjerne så høye leier at de subsidierer eierens lån og avdrag.

Omvendt Robin Hood, altså! Ja, selv sosialklienter gjør det. De betaler markedsleie for ofte elendige boliger.

Nå er det i tillegg blitt slik at kommunene ikke lenger har lov til å stille krav til boligutbyggere om å ta sosiale og prismessige hensyn. En villet politikk, dette.

Kommunen har egne områder

Men akkurat nå er Ringerike i en god posisjon: Den eier selv en del i Hjertelia-området. Der planlegges utbygging, sentralt og fint. Arkitektkonkurranse er utlyst.

Også på Ullerål er det et slikt kommunalt område der det er planlagt boliger. På egne tomter kan kommunen naturligvis bestemme at det tas sosiale hensyn.


I kommunens handlingsplan for sosial boligbygging er det mange gode målsettinger, men lite konkret å finne.

Da vil Rødt Ringerike spørre: Hvilke sosiale rammer vil kommunen legge her? Vi regner med at den har oversikt over behovene. Trengs det for eksempel rene sosialboliger?

  • Boliger for ungdom? – Boliger for eldre? – Boliger for barnefamilier?
  • Alt til overkommelige priser.

Under markedspris

Det er for eksempel mulig å kontrollere priser ved at boligen kan kjøpes under markedspris, men også selges under markedspris, til andre som har behov.

Altså gode boliger som er kjøpt som bolig, ikke som investering. Andre muligheter er leie til eie, eller egeninnsats.

Skal boligbyggelag få oppdraget, eller private? Eller stiftelser? Skal tomtene bygsles?

Skal de selges med sosiale krav, til høyeste bud? Alle disse og sikkert enda fler muligheter kan kommunen velge.

Må stille krav

Vi regner med at politikerne ikke overlater alt dette til administrasjonen uten å stille konkrete krav og forutsetninger.

Store utbyggere har stor planleggingskapasitet og kan lett legge premisser selv, så kommunen må vite hva den vil.

Kommentarer til denne saken