Riksvei 7 ved Gulsvik i Hallingdal blir gjenåpnet fredag ettermiddag etter å ha vært stengt siden onsdag ettermiddag.

Arbeidene med å reparere skadene etter utglidningen for noen dager siden har gått raskere enn beregnet, melder veivesenet.

Det blir trafikk i ett felt og lysregulert fra klokken 16 fredag.

– Trafikken på riksvei 7 forbi Tromald sør for Gulsvik vil bli avviklet på ett felt gjennom helgen, før en får lagt de nødvendige tre lag med asfalt i løpet av tirsdag 7. april. Da vil trafikken bli satt på ordinært i to felt igjen.

– Vi er godt fornøyd med arbeidet som er gjort og konstaterer med glede at skadene ikke var sår store som vi kunne frykte, sier prosjektleder Knut Erik Skogen i Statens vegvesen i en pressemelding.