Lisa og Guri krever sikrere vei: – Det er snakk om liv og helse her

VIL HA TILTAK: Guri Wigenstad Myhre og Lisa Anny Holm Odden i Tyristrand LandsByforening jobber for å få langt bedre trafikksikkerhet langs riksvei 35.

VIL HA TILTAK: Guri Wigenstad Myhre og Lisa Anny Holm Odden i Tyristrand LandsByforening jobber for å få langt bedre trafikksikkerhet langs riksvei 35. Foto:

Lisa Anny Holm Odden og Guri Wigenstad Myhre i Tyristrand Landsbyforening inviterer til folkemøte tirsdag 26. november. De ønsker å få fortgang i arbeidet som kan skape bedre trafikksikkerhet i Tyristrand, Nakkerud og Ask.

DEL

Holm Odden håper så mange som mulig kommer på det åpne møtet. Det holdes i Kulturhuset på Tyristrand skole.

– For oss er dette en utrolig viktig sak, sier Holm Odden som er leder i Tyristrand Landsbyforening.

Hun er særlig bekymret for barn og unge som ferdes på veien, blant annet på vei til og fra skolen.

– Vi er nødt til å få gjort noe med trafikksikkerheten langs riksvei 35. Det er snakk om liv og helse her, sier Holm Odden.

Til møtet har de invitert politikere og folk fra administrasjonen i Ringerike kommune. Ordfører er forhindret fra å møte, men landsbyforeningen håper rådmann Tore Isaksen og andre kommunetopper kan stille.

Holm Odden har også fått svar fra Arbeiderpartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet at de kommer på møtet. Hun understreker at også de andre partiene er hjertelig velkommen. Representanter fra Statens vegvesen og Buskerud fylkeskommune er også invitert.

LES OGSÅ: Lisa og Guri krever sikrere vei: – Må gjøre noe før det skjer alvorlige ulykker

Krav

På møtet ønsker landsbyforeningen å forklare hvordan de opplever det de mener er manglende trafikksikring, og legge fram noen krav. Kanskje er det også mulig å få noen svar.

Holm Odden og Wigenstad Myhre har gjort en stor jobb i å kartlegge alle utkjøringer til riksvei 35 og fartsgrenser hele veien fra Tolpinrud via Ask, Tyristrand og helt til Nakkerud.

Veien har stor trafikk, en årsdøgnstrafikk (ådt) på 5.000 biler. Det vil si at det i gjennomsnitt kjører 5.000 biler i døgnet på veien. På enkelte utfartsdager vil trafikken også være langt større. Det er en lang rekke av- og påkjøringer. Bare i 80-sonen mellom Nakkerud og Tyristrand skal det være 20 avkjøringer noe som gjør situasjonen uoversiktlig.

Forholdene gjør at få barn og unge går og sykler langs veien der det ikke er gangvei, og dermed at flere må bruke bil.

Landsbyforeningen har samarbeidet med FAU ved Tyristrand skole og Ask utvikling i denne saken. Temaet engasjerer stort i lokalsamfunnet.

LES OGSÅ:

John og Trine tar kampen: – Tør ikke slippe barna ut på veien

Gang- og sykkelveier

Landsbyforeningen har også stilt en rekke krav for at trafikksikkerheten kan bedres. De ønsker gang- og sykkelvei hele veien mellom Nakkerud og Tyristrand og mellom Tyristrand og Ask.

Et tredje krav er gang- og sykkelvei mellom Snyta og Tolpinrud. Da vil man ha et sammenhengende gang- og sykkelveinett helt fra Hønefoss til Nakkerud.

De ønsker også redusert fartsgrense flere steder for å få ned farten hos bilistene. Derfor ber de om to tiltak i Tyristrand sentrum Forlengelse av 40-sonen nordover, og bedre sikring av gangfeltet, blant annet gjennom lyssignaler i perioder.

De ønsker også forlenget 40-sone ved Fegri.

De ønsker også redusert fartsgrense mellom Tyristrand og Nakkerud. Derfor har de foreslått 70-grense fra Nakkerud til Holleruddalen og 60-grense videre.

De ønsker seg også nedsatt fartsgrense til 40 kilometer i timen og fartsdumper ved Ringerike Montessori, og det har kommet på plass denne uka. I tillegg har de bedt om bedre sikring av gangfeltet der.

Artikkeltags