Straffesaken mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen minner på mange vis om Baneheiesaken. Påstand om medskyldige lønner seg.

LES OGSÅ: Skrev 36 sider langt brev på cellen: Eirik Jensen tordner mot fengselsdommen

I drapssaken i Kristiansand tilsto Jan Helge Andersen drap på en av jentene, men beskyldte sin venn Viggo Kristiansen for å ha drept den andre jenta.

Ble ikke trodd

Kristiansen nektet, og nekter fortsatt all skyld, men ble ikke trodd. Andersen fikk strafferabatt, mens Kristiansen fikk 21 år, med forvaring. Andersen er fri; har avsluttet soningen.

Spesialenheten for politisaker etterforsker og er påtalemyndighet i saker der ansatte i politiet eller påtalemyndighet kan ha begått en straffbar handling i tjenesten.

Spesialenheten v/aktor Guro Glærum Kleppe gikk hardt og ensidig ut mot Eirik Jensen i rettsrundene, med åpenbar avsky for han som person. Igjen en parallell til Baneheiasaken: Kristiansen ble sterkt mislikt og mistrodd.

I straffesaken mot Cappelen/Jensen tilsto Cappelen smugling, men trakk samtidig inn etterforsker Eirik Jensen som påstått medskyldig.

Strafferabatt

Jensen nektet og nekter all skyld i smugling og korrupsjon. Men Cappelen ble trodd, og han fikk betydelig strafferabatt. Men han har anket dommen på 13 år, og vil ha ytterligere rabatter, for snart å kunne slippes fri.

Jensen er dømt til 21 år, og er også idømt varetektsfengsel i påvente av høyesteretts ankebehandling; befolkningen skal fra nå av slippe å se ham (!).

Jensen er også dømt for besittelse av skytevåpen uten våpenlisens. Interessant parallell: Hans Sverre Sjøvold, tidligere politimester, nå sjef for Politiets sikkerhetstjeneste (PST), ble siktet av Spesialtjenesten.

Han oppbevarte i en årrekke flere ulovlige våpen på sine arbeidsplasser. Ble nylig ilagt bot på 50.000 kroner. Men slipper annen straffevurdering. Beholder sikkerhetsklarering på høyeste nivå, og beholder jobben.

Varige sår

Baneheiadrapene har skapt varige står. Det nærmer seg gjenopptakelse av saken, der bevisene mot Kristiansen, tross massiv motstand, kan bli underkjent. Som følge av ny bevisførsel.

Høyesterett skal behandle anke fra Jensen. Advokat Elden har varslet et omfattende ankeskriv, med punktvise begrunnelser for krav om underkjennelse av så vel narkotikadom som korrupsjonsdom.

Tiden vil vise om fengslingen er et endelig punktum i en rettssak som har underkjent Jensens kategoriske avvisning av anklager om straffbare handlinger. Retten har sett helt bort fra Jensens mangeårige innsats som politimann. Og bagatellisert avsløringene av Cappelens kriminelle løpebane.

Kjeltringer feirer i disse dager fengslingen av Jensen. Rettsvesenet har lite å feire.