Reiselivssamarbeid er det eneste riktige for vår egen kommune og de omkringliggende kommuner.

Sammen har vi utrolig mange opplevelser som står i kø for nysgjerrige gjester / turister fra nærområder, nasjonale og internasjonale besøkende.

Jeg er så glad for at Unni Carlsen har satt reiseliv og turisme i fokus for Ringerike kommune. Ikke bare vår egen kommune, men i et lokalt samarbeid på tvers av kommunale grenser.

Sikrel rundt Ringerike

Det er mangfoldet som virkelig kan bidra til at mennesker fra andre steder vil valfarte til denne delen av Norge. Unni mener at vi skal tenke en sirkel rundt Ringerike, få med oss Modum, Krødsherad, Hole og Jevnaker kommuner.

Ikke som i dag hvor vi i en lengre periode har vært en del av et reiselivssamarbeid, Visit Innlandet, med andre store kommuner hvor vi har vært en utkant av reiselivsatsningen og ikke har gitt målbare resultater av de økonomiske midlene kommune og næringsliv har bidratt med.

Viktig med søkelys på innhold

I min periode som salgs og markedssjef i turismesatsningen på Hadeland Glassverk økte vi besøksantallet fra 200.000 til 600.000 (NOTRA statistikk) over en syv års periode, samtidig med turismens bidrag inn i Glassverkets budsjetter økte med millioner av kroner.

Hvorfor denne flotte økningen kan mange spørre om, hva skjedde den gangen?

Jo, med sterkt markedsfokus på sentrale deler av østlandsområdet, hvor man på enkle måter kunne nå en million mennesker, kun en time fra HG.

Her lå det største kundegrunnlaget for Glassverket.

Besøksstatistikkene økte årlig med utvikling av nye tilbud til besøkende.

Vi bygget lojalitetsprogrammer hvor skoler, barnehager, foreninger, lag og bedrifter ble invitert til hyggelige opplevelsesrike besøk.

Reiste hjem som ambassadører

Barn og unge reiste hjem til sine respektive familier og fortalte at hit må vi reise igjen. De ble flotte ambassadører.

Små og store familier, venner begynte å se at, - en times tur i bil kunne gi opplevelser som er verdifulle i hverdagen, i ferier og korte helgeturer.

Det var ikke bare shopping-genet som ble tilfredsstilt, men helheten for hele familien, fra fars besøk i den tradisjonelle håndverksbedriften med over tohundre års historie til besøk i museer, kunstgalleri, lys og tinnstøpning. Honninghuset hvor bienes adferd i bikuben kunne studeres, på betryggende og sikker avstand, gjennom glass. Ungenes glede når de kunne blåse sine egne glass. Barne og familieforestillinger. Musikalske opplevelser av lokale korps, kor, og nasjonale musikere og sangere.

Spennende i nærområdet

Kort sagt, spennende opplevelser i nærområdet, og hva skjedde så, - jo, Hadeland Glassverk ble et sted alle ønsket å reise tilbake til.

Her var tilbudet stort til alle og gleden smittet over fra besøkende til besøkende.

Hvorfor ikke tenke samme tanker i Ringerike med omkringliggende kommuner.

Det er viktig at det settes inn i et system hvor man kan skreddersy «pakker», eller gi besøkende muligheter til å velge selv. Men tilgjengeligheten til å velge må gjøres enkelt.

Samarbeidspartnere og mediadekning

I min tid på Hadeland Glassverk la jeg opp til et reiselivssamarbeid med andre, horisontale samarbeidspartnere, hvor jeg sørget for at andre firmaer kunne øke sin fortjeneste og få flere besøkende gjennom det å komme til Hadeland Glassverk.

Jeg arrangerte presseturer for danske media i samarbeid med daværende NORTRA, Norges turistråd, i samarbeid med DFDS Seaways. Nettbuss og lokale destinasjoner og kommuner.

Journalistene ble invitert til å besøke Hadeland Glassverk, men på turen hit opplevde de mye annet.

En hyggelig båttur, guiding i buss fra Oslo. Hanggliding fra Dronningens utsikt, noen gode munnfuller med god fingermat og drikke på Kleivstua, hvor Holes ordfører fortalte vakkert om Hole Kommune.

Vi besøkte den historiske skysstasjon og flotte Sundvolden hotell.

Turen gikk videre til Ringerike kommune, hvor ordfører ønsket velkommen til Ringerike på Hotell Ringerike, lunsj i den unike bryggerikjelleren, flere meter under Søndre torg.

Kraftproduksjon

Deretter en tur til kraftstasjonen under fossen for å høre om elektriske produksjon.

Informasjon om byen Hønefoss som var like tidlig ute med gatelys som New York og London, Hønefoss hadde en lysgate over Hønefoss bru.

Turen gikk videre til Glassverket med omvisninger i historie, kultur og håndverk.

Overnatting på Thorbjørnrud hotell med hyggelig sosial middag.

Mange spaltemillimeter og flotte bilder kom inn i danske aviser og andre media med omtale om alt hva man oppleve, «lige ved siden af Oslo».

Med på disse turene var også ansatte i Norges Turistbyrå i København, ansatte ved DFDS og andre. Hvorfor, jo for å lære mer om hva vi kan tilby og hvor det så blir mye lettere «å selge» inn destinasjon Ringerike / Hadeland.

Vi har utrolig mye å tilby

Opplevelser i distriktet vårt er også store reiselivsdestinasjoner, så som Norefjell, Blaafarveværket og Koboltgruvene, Hadeland Glassverk, Kistefos museum, og mange flere.

Men vi har et mye større mangfold enn det som er oppramset her.

Vi kan nevne i fleng, Vikersundbakken, middelalderkirker og nybygde kirker i distriktet, båtturer på Krødern og Steinsfjorden / Tyrifjorden og Storelva.

Vi har et stort kraftverk på Hønefoss, Hønefossrevyen, Rockefrosker og Fosserock. Randsfjordfestivalen, vann og badeanlegget i Randsfjorden.

Galleri Klevjer. Kultursentre og museer fra vikingtid til kunstnerdalen.

Skog og fjell, fjord og elver. Topp ti turer. Overnattinger i koier eller på flotte hoteller.

Fiske, matkultur, gårdsturisme og lokale bryggeri.

Jeg har en drøm

Tenk hvis alle som ønsker flere besøkende til vårt nærmiljø kunne samles om en felles markedsføring som settes i system.

Tenk hvis kommuner, små og store bedrifter ønsker å bli med på å spre gleden ved besøk hos oss.

Tenk hvis vi kan samle alt vi har og inviterer til hyggelige besøk hos oss. Gjerne med overnattinger, men også dagsbesøk er trivelig.

Men vi må ikke bite over for store områder i begynnelsen, vi kan gjøre som på glassverket på nittitallet, finne den millionen av mennesker som bor i nærområdet.

Familieturer med opplevelser av mange slag, mat og drikke.

La jungeltelegrafen jobbe

Gjøre denne gjengen av besøkende til våre ambassadører, la jungeltelegrafen jobbe positivt for oss og sørge for at vi sammen kan bli best i klassen for å ønske våre gjester velkomne til oss med et stort smil.

Uten å tenke på at, - vi fikk ikke besøk i dag, men neste gang de kommer igjen, er det vår tur.