Regjeringen sier ja til å gi pengestøtte for å redde flyselskapet Norwegian, men stiller krav om at private investorer også bidrar.

– Norwegians nye forretningsplan innebærer kraftige grep i selskapets gjeldsstruktur og tilførsel av 4–5 milliarder kroner i frisk kapital. Planen fremstår mer robust enn den vi sa nei til i oktober. Derfor stiller vi oss nå positive til å bidra, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Det kriserammede flyselskapet la nylig fram en ny plan for å sikre selskapets videre drift. 10. januar mottok departementene en ny anmodning om statlig deltakelse i rekapitaliseringen av selskapet.

– Lykkes Norwegian med dette arbeidet, har regjeringen sagt at vi kan bidra med et hybridlån. Staten har ikke ambisjoner om å bli eier i Norwegian, understreker Nybø.

Vil gi lån

Hun oppgir ikke hvor stort lån Norwegian kan få av staten, men stiller som krav at private investorer bidrar med minst 4,5 milliarder kroner. Det er en forutsetning at selskapet får endelig godkjent en samlet restruktureringsplan innenfor de rammene selskapet har lagt fram.

Et hybridlån kan etter en tidsperiode konverteres til aksjer og eventuelt selges da.

Statens ja er en viktig milepæl i det pågående arbeidet med å redde Norwegian fra konkurs. Selskapet har varslet en omfattende rekonstruksjon, hvor blant annet langdistansevirksomheten legges ned, til fordel for en tydeligere satsing på det europeiske markedet.

Jubel i Norwegian

Norwegian er svært tilfreds med regjeringens beslutning om å medvirke til selskapets innhenting av ny kapital. Dette øker mulighetene betydelig for at Norwegian kommer gjennom krisen og kan fortsette å være en viktig aktør i norsk luftfart, melder selskapet torsdag morgen.

– På vegne av alle oss i Norwegian ønsker jeg å rette en stor takk til regjeringen. Norwegian står i en svært krevende situasjon som følge av pandemien. En medvirkning fra staten øker sjansen betydelig for at vi lykkes med å hente inn ny kapital og kommer gjennom rekonstruksjonsprosessen. Vi har fremdeles en stor jobb foran oss, men støtten fra regjeringen tar vi til inntekt for at vi er på riktig kurs, sier konsernsjef Jacob Schram i Norwegian.