Regjeringen vil øke krisestøtten til kulturlivet med 200 millioner kroner