Gå til sidens hovedinnhold

Regjeringen må innfri FRE16-løftene | Ordførere

- Kommunene og næringslivet i Ringeriksregionen allerede investert flere milliarder kroner i planlegging og tilrettelegging, skriver lokale ordførere.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Regjeringen har i en årrekke kommet med gjentatte løfter om realisering av Ringeriksbanen og ny E16 (FRE16). De kommende uker og måneder har den mulighet til å innfri de enorme forventningene som disse har skapt.

Representanter for over 4.000 bedrifter på strekningen Oslo-Bergen understreket i et innlegg i Ringerikes Blad viktigheten av at regjeringen og Stortinget prioriterer FRE16-prosjektet i den nye Nasjonal Transportplan 2022-2033 (NTP). Investeringsbeslutningen må deretter vedtas slik at byggestart skjer i 2021/ 2022, ifølge næringslivet langs hele Bergensbanen.

60.000 innbyggere

Våre fem kommuner, som utgjør Ringeriksregionen, har til sammen godt over 60.000 innbyggere. Vi, som er ordførerne i disse kommunene, slutter oss helhjertet til næringslivets sterke oppfordring til Regjeringen og Stortinget.

Les også

Krangler om kompensasjon for tap av friluftsområder til E16 og Ringeriksbanen: – De er ikke villige til å reforhandle

For flere av regionene langs Bergensbanen, vår egen inkludert, vil realisering av Ringeriksbanen og ny E16 Høgkastet-Hønefoss være helt avgjørende for videre utvikling og vekst.

Dette skyldes i stor grad at bygging av Ringeriksbanen vil kutte reisetiden mellom Oslo og Bergen med Bergensbanen med én hel time.

Prosjektet vil bidra til betydelig samfunnsmessig verdiskaping på hele strekningen Oslo-Bergen, spesielt i vår region og i Hallingdal, men også på Voss og i Bergensområdet/ Vestland. FRE16 er derfor et prosjekt av meget stor nasjonal viktighet, ikke minst også som følge av de dramatiske Covid-19-konsekvensene for reiselivsnæringen mellom Oslo og Bergen.

Mer konkurransedyktig tog

Ringeriksbanen vil også bidra til å gjøre tog mer konkurransedyktig i forhold til fly mellom Oslo og Bergen, og med det tilrettelegge for mye mer miljø- og klimavennlig persontransport.

Bergensbanens forkortelse med én time vil i tillegg gjøre jernbane mer konkurransedyktig i forhold til veitransport, og dermed tilrettelegge for mye mer miljø- og klimavennlig gods- og varetransport.

I denne podkasten svarer Bane Nor på spørsmål:

Byggingen av Ringeriksbanen vil skape en helt ny bo- og arbeidsmarkedsregion drøye 30 minutter fra Oslo sentrum, som vil avlaste fremtidig press på hovedstadsområdet.

Ringeriksbanen vil også bidra til å binde Viken fylkeskommune enda tettere sammen.

Næringslivet skrev i sitt innlegg at de kommende uker og måneder er en skjebnetime – et nå eller aldri også for Bergensbanens lenge etterlengtede forkortelse med én time. Den vurderingen deler vi 100 prosent.

Enstemmig

Regjeringen - med støtte fra et nesten enstemmig storting - har i en årrekke kommet med gjentatte løfter om realisering av Ringeriksbanen/ E16.

Som følge av disse løftene, har kommunene og næringslivet i Ringeriksregionen allerede investert flere milliarder kroner i planlegging og tilrettelegging for at den statlige investeringen i ny jernbane og vei skal bli vellykket i et samfunnsmessig perspektiv.

Det er som følge av alle disse løftene skapt enorme forventninger både i Ringeriksregionen - og langs hele Bergensbanen.

Vi har innfridd forventningene

Vi har som region innfridd forventningene som statlige myndigheter her har hatt til oss. Nå må også regjeringen og Stortinget innfri forventningene som de selv har skapt.

Ordfører Kirsten Orebråten, Ringerike kommune
Ordfører Syver Leivestad, Hole kommune
Ordfører Morten Lafton, Jevnaker kommune
Ordfører Sunni Grøndahl Aamodt, Modum kommune
Ordfører Knut Martin Glesne, Krødsherad kommune

Kommentarer til denne saken