– Vi følger opp den nye regjeringsplattformen og foreslår å endre loven. I forslaget som regjeringen sender på høring, foreslår vi at alle fosterreduksjoner skal behandles i abortnemda, sa Høie på pressekonferansen han holdt sammen med KrFs fungerende partileder Olaug Bollestad.

– Det betyr at fosterreduksjon ikke lenger er selvbestemt, la han til.

Høie tilføyde at kvinnenes alder og livssituasjon også kan spille inn.

– Det vil ikke være tilstrekkelig i seg selv å vise til at omsorgsbyrden er større ved to enn ved ett barn. Det vil i tillegg kreves at det foreligger andre forhold som tilsier at kvinnen kan settes i en vanskelig livssituasjon, forhold som i dag også gjelder etter uke tolv, sa han.

Før jul raste debatten om mulige endringer i paragraf 2c: