Regjeringen advarer opposisjonen mot å la permitteringsordningen ese ut