Regjeringen og Høyre har varslet at de vil innføre karakterbasert opptak i alle fylker. Det nye fylke Viken, bestående av Buskerud, Akershus og Østfold + kommunene Jevnaker og Lunner blir da intet unntak. Dette kan gjøre at folk fra Hallingdal må flytte til Halden for å gå på skole, eller bruke flere timer på reise hver eneste dag for å komme seg til og fra skolen.

Det Høyre og Frp kaller fritt skolevalg er på ingen måte fritt. Tvert imot handler det om at de som ikke har de beste karakterene risikerer å måtte flytte flere timer unna hjemmet sitt mot sin vilje i en alder av 16 år.

Geografisk store fylker som nye Viken, kan få særlige utfordringer. I de fleste fylker kan barn velge blant de skolene som ligger i nærheten av der de bor og har en rett til å gå der, men også søke seg til skoler lenger unna. Høyre vil tvinge alle fylker til én ordning, som for eksempel kan føre til at mange som sliter på skolen blir tvunget til å flytte hjemmefra for å gå på skole.

En annen konsekvens av karakterbasert opptak er nedleggelse av linjer og skoler i distriktene. Skolepolitikken kan ikke sentraliseres. Vi trenger linjene i Hallingdal, så vel som i Ringerike, Bærum og Sarpsborg.

Nå er det opp til fylket selv om de ønsker karakterbasert opptak eller å opprettholde elevens rett til å gå på nærskolen. Vi er glade for at Buskerud, med Arbeiderpartiet i spissen, har stått for det sistnevnte. Det er også noe Viken Arbeiderparti vil vi skal fortsette med.

Alle fylker er forskjellige, og det er ikke riktig at regjeringen skal bestemme hva som er best for hvert fylke når det kommer til videregående opplæring. Vi tror på lokaldemokratiet. Vi tror at fylkene selv vet best hva deres ungdommer trenger mest.

Det er viktig å skille mellom rett og plikt. Vi i Arbeiderparti vil ha en nærskolegaranti som sikrer elevens rett til å gå på sin nærskole, dersom de selv ønsker. Samtidig skal alle kunne søke seg til andre skoler og andre linjer, hvis det er noe elevene vil. Det kaller vi frihet til å velge, samtidig som vi ikke tvinger unge ungdommer til å flytte hjemmefra hvis de egentlig ikke har lyst til det.

Karine Jonsrud Pedersen og Mons-Ivar Mjelde

Ringerike Ap/ Viken Ap

 

En stemme på Arbeiderpartiet er en stemme på valgfrihet slik det bør være, hvor alle har et reelt valg når man starter med den viktige videregående opplæringen.

Ikke la deg lure av Høyres «frihetsbegrep». Frihet for noen få, betyr ofte at alle andre får kjenne på konsekvensen, og det skapes økte forskjeller.

Gi din stemme til sterke fellesskapsløsninger ved høstens kommune og fylkestingsvalg, stem Arbeiderpartiet.

LES FLERE INNLEGG: