Statsminister Jonas Gahr Støre besøkte fredag Treklyngen hvor han fikk høre om planene for industrisatsingen der. Også næringslivet snakker om nødvendigheten av å få ny E16 og Ringeriksbanen.

Gahr Støre har stor forståelse for ønsket, men kunne ikke komme med noen klare løfter om vei og bane.

Utelukker ikke utsettelser

– I Regjeringen gjør vi nå en gjennomgang av alle samferdselsprosjektene for å se hva som skal prioriteres ut fra en helhet. Vi har en endret situasjon med krigen i Ukraina og energikrisen. Økonomien er presset og vi må unngå høye renteøkninger, sier han til Ringerikes Blad.

– Kan det bety at Ringeriksbanen blir ytterligere utsatt?

– Det har jeg ingen kommentar til.

Her lover Masud Gharahkhani (Ap) byggestart i 2022:

– Når vil gjennomgangen av alle samferdselsprosjektene være klar?

– Jeg vil ikke gi noen eksakt dato for når den vil være klar, men den skal være klar i god tid før neste rullering av Nasjonal Transportplan (NTP) som vi skal vedta i 2024, sier Gahr Støre. Han vil ikke si noe om hvordan Fellesprosjektet Ringeriksbanen og ny E16 blir prioritert der.

Nylig skrev ordførerne Kirsten Orebråten (Ringerike), Morten Lafton (Jevnaker) og andre Arbeiderparti-ordførere langs Bergensbanen et åpent brev til samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap). Der ber de om klare avklaringer og de spør også direkte om regjeringen vurderer å droppe Ringeriksbanen og bare bygge ny vei (E16 mellom Skaret og Hønefoss).

LES OGSÅ: Har fått ny informasjon om vei og bane: – Føler oss tvunget til å gå til uvanlig skritt

– Er det aktuelt å bare bygge den nye veien og droppe banen?

– Det har jeg ingen kommentar til, svarer Støre.

Han gjentar igjen budskapet om nødvendigheten av å gå gjennom alle samferdselsprosjektene for å se på mulige innsparinger og hva det er viktigst å prioritere nasjonalt. Kostnader for ønskede samferdselsprosjekter i Norge skal være på cirka ett tusen milliarder kroner, og det er ikke penger til alt.

– Vi er nødt til å unngå at kostnadene kommer ut av kontroll. Det er noe alle områder av samfunnet er tjent med, ikke minst næringslivet, legger statsministeren til før han må haste videre.

SE INTERVJUET MED STØRE HER:

– Trenger avklaring

De lokale ordførerne Morten Lafton, Syver Leivestad og Kirsten Orebråten er skuffet over at det fortsatt ikke kommer noen avklaring om Fellesprosjektet Ringeriksbanen og ny E16.

– Jeg har forståelse for at regjeringen ønsker å gjøre en gjennomgang av prosjektene ut ifra hvordan økonomien er. Men vi trenger en avklaring, at de prioriterer raskt og riktig. Dette prosjektet er gryteklart. Bane og ny vei krysser av på alle satsingsområdene regjeringen har, som å legge til rette for etablering av arbeidsplasser og bidra til det grønne skiftet. Vi skal ikke glemme at dette prosjektet er nasjonalt viktig fordi det korter ned reisetiden mellom Oslo og Bergen og kan føre til at flere tar toget istedenfor å fly, sier Lafton.

Kirsten Orebråten er enig i dette og håper det snart kommer positive signaler om Ringeriksbanen.

Terje Dahlen om statsministerens svar: - Det er uakseptabelt

– Støre hadde muligheten til å fjerne usikkerheten som denne regjeringen har skapt rundt Ringeriksbane/E16. Den benytter han ikke. Det er mildt sagt skuffende om et prosjekt som hans parti har kalt seg garantisten for og lovet oppstart i 2022, sier Terje Dahlen, leder i Ringerike Næringsforening.

– Gjennomgangen de skal ha av prosjektene er et vikarierende argument. Dette prosjektet er ferdig planlagt, ferdig optimalisert og antagelig det mest gryteklare av alle. Det er blant de beste på alle parametere. Det handler ikke om noe annet enn politisk vilje til å prioritere det, slår han fast.

Dahlen mener statsministeren ikke bør bruke Ukraina-krigen som en unnskyldning for å ikke investere i viktige samferdselsprosjekt.

– Når han argumenterer med en krevende verdenssituasjon og presset økonomi blir det etter min mening altfor defensivt. Dette prosjektet vil koste lite de nærmeste årene, det vil ta tid både med utbyggingsavtale og anbudsrunder. Vi kan ikke styre prosjekter med 8–10 års varighet ut fra kortsiktige forhold, sier han.

– Det er politisk vilje som må til, og så langt har denne regjeringen og dens samferdselsminister ikke løftet en finger for å få prosjektet på skinner, slik de gjentatte ganger har lovet. Det mener vi er uakseptabelt, slår Dahlen fast.

– Helgardering

Syver Leivestad har en klar oppfatning etter Gahr Støres besøk.

– Her har han helgardert seg. Jeg kan også forstå at man tar en gjennomgang av samferdselsprosjektene, men vi kan ikke skylde alt på krigen i Ukraina. Vi trenger en rask avklaring, og jeg håper vi får gode signaler i statsbudsjettet for neste år, sier han.

Leivestad har en klar oppfatning om at banen og veien må bygges sammen.

Morten Lafton er bekymret for at Ringeriksbanen kan bli skjøvet ytterligere ut i tid og at det kan føre til at det kanskje må gås nye runder når det gjelder trasévalg og grunnerverv.

Terje Berghagen, leder i LO Ringerike og Hallingdal, understreker at det er svært viktig for lokalt arbeidsliv og næringsliv at både vei og bane bygges og at arbeidet kommer i gang så raskt som mulig.

LES OGSÅ: Regjerings-topp med dystre utsikter for E16 og Ringeriksbanen: – Det er en skandale

Lokale protester

Representanter fra Banevokterne og LO Ringerike og Hallingdal hadde møtt tallrike opp utenfor porten ved tømmer-renseriet der Gahr Støre og næringsminister Jan Christian Vestre kom på besøk. De markerte seg med plakater om at vei og bane må bygges nå, og Gahr Støre la godt merke til dem da han gikk forbi dem.

– Hyggelig å se dere her, sa statsministeren.


På besøket fikk de to statsrådene høre om hvordan Treklyngen jobber for å trekke til seg nye etableringer. De ble også presentert for planene Viken Skog og det svenske selskapet BillerudKorsnäs har om å bygge en ny tremassefabrikk hvor tremassen skal brukes til å lage kartonger hos BillerudKorsnäs fabrikker. Christoph Michalski, konserndirektøren, fortalte ivrig om planene. Dette er en investering beregnet til cirka to milliarder kroner. Det planlegges for en investeringsbeslutning tidlig neste år.

Næringsminister Jan Christian Vestre lovpriste planene og fortalte at han gjerne vil komme raskt tilbake til Treklyngen for å høre mer om planene.