I rapporten fra Barne- og familiedirektoratet (Bufdir) går det fram at det er store kompetansemangler i barnevernet, skriver Aftenposten.

– Vi har arbeidet med utredningen i to år og er helt klart kommet til en erkjennelse av at grunnkompetansen ikke er god nok, sier Bufdir-direktør Mari Trommald til avisen.

LES OGSÅ: Politiet ber folk melde fra ved tegn til ekstremisme og radikalisering: – Vi har en sak vi følger opp nå

I utredningen som nå overleveres Barne- og familiedepartementet foreslås det at 80 prosent av de barnevernsansatte skal ha mastergrad. I dag har bare 8 prosent av de ansatte utdanning på masternivå.

Bufdir foreslår at det innføres to masterutdanninger; en femårig, integrert master i barnevern som gir tittelen barnevernspedagog, og en toårig master i barnevernsarbeid for for eksempel sosionomer og vernepleiere, tilsvarende dagens mastergrad.

Rapporten peker også på at de barnevernsansatte må kunne ivareta barn og foreldres rettigheter og rettssikkerhet. Derfor anbefales det at begge masterutdannelsene skal inkludere en avsluttende eksamen i juss.

– Disse tiltakene vil koste penger. Men det vil koste mye mer å la være. I utredningen ligger det også en grundig samfunnsøkonomisk analyse til grunn, utført av Oslo Economics, som konkluderer med at alle tiltakene vi foreslår for å heve kompetansen i barnevernet vil være samfunnsøkonomisk lønnsomme, sier direktør Mari Trommald i en pressemelding.