– Vi har ingen anelse, sier rådgiver Geir Hestetræet i Oppland fylkeskommune på spørsmål fra Oppland Arbeiderblad om navnet blir det litt kjedelige Randsfjordferja III eller noe mer spenstig som for eksempel «Randsfjordkongen».

Derfor vil fylkeskommunen invitere til en offentlig navnekonkurranse. Målet er å få navnet klart innen sommeren.

– Vi vil ha det på plass snarest mulig slik at vi kan bruke det i alle dokumentene i stedet for et byggenummer. Det er også smart å ha et navn før kontraktene er på plass, mener Hestetræet.

LES OGSÅ: Glede om bord på Randsfjordferja etter lovnader om ny ferge

Godt i gang

Han opplyser at arbeidet med å forberede anskaffelsen til om lag 87 millioner kroner er godt i gang etter at fylkestinget ga klarsignal før jul i fjor. Fartøyet er kostnadsberegnet til 65 millioner mens det går med vel 20 millioner til infrastrukturen på begge sider av fjorden.

– Vi har ikke skrevet kontrakt med noe verft ennå, men det vil skje utpå høsten. Det er god tid for et verft fra vi tegner kontrakt og til ferga skal tas i bruk våren eller sommeren 2021, sier Geir Hestetræet.

Det er i store trekk avgjort hvordan det nye bindeleddet mellom øst- og vestsida av Randsfjorden skal se ut.

– Ikke alt er spikret, men i store trekk er det avgjort hvordan fartøyet blir.

LES OGSÅ: Gardbrukeren mønstrer på som skipper på Randsfjordferja 

Katamaran

Det blir en vel 30 meter lang katamaran, altså en ferge med to skrog. Det er flere årsaker til det – blant annet av hensyn til frakten til Randsfjorden. Alt tyder på at ferga vil bli fraktet til Drammen i deler og så videre med spesialtransport til Hadeland. Dessuten viser Hestetræet til at en katamaran har bedre balanse i vannet og at den kan gå på grunnere vann.

– Den blir dermed bredere og mer firkantet enn dagens ferge, sier han.

Ferja får plass til 16 biler og enten 49 eller 65 passasjerer. I motsetning til dagens 70 år gamle ferge blir den utstyrt med fasiliteter for både passasjerer og mannskap og får selvsagt universell utforming.

LES OGSÅ: Fylkesrådmannen vil verken ha bru eller ny ferge

Oppgraderinger

Geir Hestetræet peker samtidig på at fergeleiene på både Tangen (vestsida) og Horn (østsida) skal gjennom omfattende oppgraderinger. Kjørebruene skal bygges om og på Horn skal slippen utbedres. Det skal etableres et nytt parkeringsareal på oversiden av fylkesvei 245 på vestsida samt sannsynligvis lysregulering for å slippe trafikken av og på ferga forbi.

– Vi skal forsøke å gjøre bakken opp til fylkesveien slakkere, men vinkelen for å komme nordover er som den er, mener han.

Han forteller at Norges største bobleanlegg sørger for å holde leden isfri vintertid. Det skal også utvides. Elferga må videre lades ved hjelp av en batteribank.

Verken fagfolk eller politikere er i tvil om at dette er et nødvendig økonomisk løft. Om senest fem år mister den gamle ferga sertifikatene dersom det ikke investeres mange millioner for å opprettholde den 70 år gamle ferge på dagens nivå. Det synes klart at et nybygg gir den beste miljøeffekten som følge av at skrogformen kan optimaliseres og det bli enklere å bygge inn miljøvennlig framdrift i tillegg til en tidsmessig standard for passasjerer og besetning.

LES OGSÅ: Klart for politisk avgang mot ny ferge over fjorden