– Før­s­te­plas­sen skjøn­te jeg at vi ikke vil­le greie. Men vi vis­te at vi kan hen­ge med dem som er halv­par­ten så gam­le, og det med en halv­gam­mel bil, sier Trond Lyseng og ler.

For Lyseng ble det et ju­bi­le­um av den hyg­ge­li­ge sor­ten. Det­te var nemlig 20. gang han del­tok i Numedals­ral­ly.

Topp fem var må­let i ut­gangs­punk­tet. Det klar­te Lyseng med blant annet en etap­pe­sei­er. Til slutt ble det en 2. plass.

Lysengs 13 år gamle sønn Jacob Lyseng, som ny­lig fikk sin de­but som i kartleserstolen og går for å være en av lan­dets bes­te cross­kart-kjø­re­re i Norden i ung­doms­klas­se­ne, var ikke kartleser denne gang. Det var Lasse Olsen.

LES OGSÅ: undefined

Un­der fre­da­gens tre­ning var det den kjen­te ral­ly­kjø­re­ren Henning Solberg som la­get no­ter for Lyseng.

Lyseng kjør­te for øv­rig med lånt bil fra Pål Iversen, og tak­ker for­nøyd for lå­net.

Fle­re lo­ka­le kjø­re­re sto på start­stre­ken. Marius Aasen ble sam­let sett num­mer ni, og tok en 2. plass i sin klas­se. Anders Braaten vant sin klas­se, med Fredrik Magnussen som vi­ka­rie­ren­de kart­le­ser. Re­sul­ta­tet be­tyr at Braaten nå har vun­net sitt andre ral­ly på rad.

For øv­rig måt­te en hel del bi­ler bry­te. To­talt 36 av 114 klar­te ikke å full­fø­re. Blant dem var Jørgen Gaarud fra Hønefoss. Han kjør­te ut i snø­en.