Det er med stor undring og vantro jeg leser i Ringerikes Blad at det er kommet forslag fra rådmannen i Ringerike at budsjettet for helse og omsorg skal reduseres med 20 millioner for kommende år.

LES OGSÅ: Setter ikke av korona-millioner: – Forventer at staten tar regningen

Med økende antall eldre/pasienter i kommunen, er dette et forslag som er under enhver kritikk.

Det er en kjennsgjerning at vi eldre lever lenger og derfor blir det et større behov for omsorg. Med denne nedsparingen vil det gå spesielt utover eldreomsorgen.

Går mot strømmen

Derfor blir rådmannens forslag for 2021 å gå mot strømmen.

Jeg er kjent med kommunens intensjon at de eldre skal bo lengst mulig hjemme. Jeg er kjent med at velferdsteknologi skal i stor grad erstatte behovet for hjemmehjelp.

Men mange eldre vegrer seg for å bruke diverse «duppeditter». For i vår generasjon er det mange pr dags dato som sliter med moderne tekniske hjelpemidler.

Samfunnet er jo så opptatt av menneskeverdet og likestilling, men likevel blir vi eldre en salderingspost når det skal spares inn!

Forventer omsorg

Jeg forventer at dersom vi blir syke og pleietrengende at vi får den omsorgen vi har krav på.

Vår generasjon har arbeidet og tatt ansvar og vært med på å bygge opp dette flotte landet vårt, og slutten av vårt liv forventer vi en trygg tilværelse.

10. desember skal budsjettet vedtas av kommunestyret. Det har da vært gjennom offentlig høring, og jeg håper og tror at forslaget fra rådmannen om nedskjæringer i helse og omsorg ikke blir godkjent.

Jeg takker Liv Brørby leder i Eldrerådet for hennes engasjement. Jeg håper andre lag og foreninger og enkeltpersoner vil støtte opp om dette.