Tanken er at dette kan erstatte helsehotellet ved Sundvolden Hotell, en avtale som nylig ble forlenget fram til 15. juni.

Ved helsehotellet bor det eldre, pleietrengende, som til vanlig er beboere ved sykehjem i kommunen. Ingen av disse personene har korona eller at det er mistanke om at de har korona.

LES OGSÅ: Cecilie får fortsette med helsehotell på Sundvollen: Koster kommunene 10 mill. kroner

Isolater

– Dette tilbudet er viktig for oss, i forhold til å ha kapasitet ved andre sykehjem, slik at det kan lages isolater der hvis noen får påvist koronasmitte, sier Isaksen.

Selv om det så langt ikke har blitt påvist koronasmitte ved noen sykehjem i kommunen har tilbudet ved Sundvolden hotell vært viktig for å kunne ha en buffer dersom utbrudd skulle blomstre opp.

Torsdag kveld orienterte han kommunestyret via et Skype-møte om hvordan kommunen vurderer å endre tilbudet til eldre.

– Vi ser at Sundvolden hotell ikke er en varig løsning for oss, men vi er helt avhengig av å ha denne kapasiteten. Derfor vurderer vi å lage ti rom for eldre i containere, og at disse plasseres utenfor Austjord. Her er det god plass, det er lett å koble til vann, avløp og strøm. Det går også an å se på mulig samkjøring av driften ved institusjonen Austjord og disse ekstra rommene, sier Isaksen til politikerne.

LES OGSÅ: Hans (92) bor på hotell for første gang: – Ville aller helst feiret bursdagen til kona

– Ikke bestemt

Beslutningen er ikke endelig tatt, men vurderes nærmere. Isaksen understreker at disse containerne har god standard og er tilpasset at folk kan bo i dem. Han mener derfor det vil være et fullt forsvarlig tilbud.

Det er 14 eldre fra Ringerike kommune som bor på helsehotellet på Sundvolden. Om det blir akkurat disse personene som flyttes til containerne på Austjord er foreløpig usikkert. Tanken er at tilbudet på utsiden av Austjord skal være klart til den 15. juni.

Dette var en ren orienteringssak og det var ingen politisk debatt eller avstemning om dette skal gjennomføres, på møtet torsdag kveld.

Misvisende ordbruk

Kommunikasjonssjef i Ringerike kommune, Mats Øieren, melder fredag at kommunen ser at ordet container gir et feil bilde av tilbudet som skal gis på Austjord.

– Tilbudet som skal bygges opp består av spesialutviklede paviljonger akkurat for dette formålet, sier Øieren.