Rådmann Tore Isaksen: Vil plassere eldre i containere

Isaksen understreker at dette er containere som er tilpasset den bruken og hvor standarden tilsier at eldre fint kan bo.