Stortinget begynte i 2017 behandlingen av en ny regionreform i Norge, noe som innebærer at hele landets fylkesgrenser skal blir endret. Etter flere lange runder på Stortinget var svaret klart; det er vedtatt at fra 1. januar 2020 skal det være 11 fylker i Norge.

Regjeringen har valgt å beholde de gamle fylkeskommunegrensene, men det betyr at flere av dem blir slått sammen til større fylkeskommuner.
En av disse blir Viken fylkeskommunene, og vil bestå av Akershus, Buskerud og Østfold.

Viken vil da bli landets mest folkerike fylkeskommune med 1,2 millioner innbyggere, og både grundig etablert samfunnsstruktur, politikere, infrastrukturer og folk og fe må klare å tilpasse seg dette.

En viktig stemme

Anne Sandum fra Heradsbygda har sittet på fylkestinget i snart 20 år for Arbeiderpartiet.

– Jeg sitter i noe som heter fellesnemnda og i to arbeidsgrupper som skal jobbe med Viken, forteller Anne.

Dette innebærer at hun både får en viktig stemme når det kommer til den politiske styringen og organiseringen i det nye fylket, men også når det kommer til samfunnsutvikling.

– For mange kan dette virke fjernt, unødvendig og vanskelig, mener Anne. Hun har forståelse for det, og opplyser om at henholdsvis alle de tre fylkesstyrene stemte nei til reformen.

Påvirker mye

Ingjerd Erika Eid Skjerven (16) fra Sundvollen sitter i styret til BUFT, Ungdommens fylkesting i Buskerud, og har klare meninger om Viken.

– Mange kan nok tenke at dette ikke er noe som angår dem, men når denne reformen skjer kan det påvirke livet vårt mer enn vi kanskje er klar over, forteller hun.

En fylkeskommune har til nå hovedsakelig hatt ansvar for videregående skoler, kollektivtransport og tannlegehelse. En av de største forbrukerne på disse områdene er nettopp ungdom. Allikevel er det såpass vanskelig å si i startfasen hvordan dette vil endre seg.

– Det er vanskelig å si hva som vil påvirke mest, sier Anne.

På skolefronten er det veldig usikkert, men skolene ligger tross alt der de alltid har ligget så dette kan ikke endres. Det som derimot kanskje kan bli en realitet er fritt skolevalg, som betyr at du vil kunne søke på skoler innenfor hele Viken.

Kollektivtransport

Kollektivtransporten er nok en ting som folk heller ønsker å se en endring i, her må derimot Anne skuffe noen.

– Til å begynne med vil det nok ikke endres til noen særlig grad, sier hun.

– Allikevel vil økt kunnskap og flere midler i nye Viken, gjøre at man kan utvikle de systemene man har der på en bedre måte.

Det viktigste for de begge er enkelt nok at det skal være lett å komme seg helt fra Hallingdal til Halden på en lett og lite anstrengende måte.

– Jeg håper det blir lettere for ungdom, som er en av de største brukerne av offentlig transport, å komme seg rundt i det nye fylket, sier Ingjerd.

Dialog med de unge

Hun er også veldig opptatt av at den gode dialogen ungdommen har med politikerne her i Buskerud skal følge med inn i Viken.

– Ungdomsmedvirkning er fantastisk, og i hvert fall i denne saken må politikerne lytte til det vi har å si.

Her er Anne helt enig.

– Dette støtter jeg fullt og helt, og jeg håper og tror at det vil bli et lignende råd eller ting i det nye storfylket.

Begge er også enige om at ting må effektiviseres, og at det er mange utfordringer i Viken og at dette blir en utfordring.

– Viken er jo så mye større geografisk og større i form av antall innbyggere. Dette blir virkelig en utfordring, det å lage et system og beholde interessene til hele 1,2 millioner  innbyggere, sier Anne.

Mye kan skje

Lokaldemokratiet og lokale interesser er noe av det som har fått hardest medfart i debatten. Allikevel er hun ikke altfor bekymret for det.

– Det er absolutt vanskelig å spå utfallet av dette, det er så mye som kan skje. Visjonen er derimot at mindre byråkrati, mindre administrasjon vil føre til at fylket blir mer robust og mer effektivt.

Noe av det som er aller mest positivt ved regionreformen er at avgjørelser som i dag blir fattet av byråkrater i departementer blir flyttet inn i folkevalgte arenaer. Kultur og næringsliv kan også få en plass i den nye fylkeskommunen sammen med spesialundervisning og internasjonale samarbeid.

Dette er Ingjerd veldig positiv til.

– Spesielt dette med internasjonalt arbeid er viktig. Her lærer vi og jobber på tross av landegrenser med andre ungdommer og voksne, sammenligner likheter og forskjeller som vi kan ta med oss hjem til landene våre, forteller Ingjerd.

Anne nikker og sier seg enig.

– Vi jobber absolutt best sammen i fellesskap.

Noe er de i hvert fall klinkende klare på begge to:

– Det er mye viktigere at vi involverer folk i planleggingen, enn av vi politikere krangler oss imellom, konstaterer Anne.

– Jeg tror det er helt avgjørende at vi alle jobber sammen for å skape det best mulige Viken. Dette ved å ta de gode tingene fra hver enkelt fylke, jobbe sammen og å involvere alle deler av befolkningen, både unge, voksne og de eldre, sier hun.

Viken blir et offisielt fylke 1.1.2020.

LES OGSÅ:

Les også

Buskerud + Akershus + Østfold = Viken

Bildeserie

5 på gata om Viken