I siste innspurt av valgkampen ønsket vi å samle representanter fra de få partiene i distriktet som har kandidater under 25 år.

Tor Stein-Andersen (18) fra Høyre, Marius Jensen (25) fra Arbeiderpartiet, Karoline Kverndalen (20) fra Fremskrittspartiet og Maike Geldbach (20) fra Miljøpartiet De Grønne tok utfordringen.

LES OGSÅ: Ingvild stiller til valg: – Kirken er også et sted for de unge

Bedre skoletilbud

I Norge fullfører 30% av elevene ikke videregående skole. Dette tallet er like høyt i 2015 som det var i 2010, på tross av mange hundre millioner kroner brukt på forebyggende tiltak.

– Høyre vil videreutdanne lærere, gjøre lærerutdannelsen til en 5-årig mastergrad og gjøre sidemål valgfritt. Det er demotiverende at alle skal være like gode i alt, og det kan være en av årsakene til at en av tre dropper ut. Da er det noe galt med skolen, mener Stein-Andersen.

– Fremskrittspartiet er ganske enige med Høyre på dette området. Men vi vil ha enda mer valgfrihet på videregående skole, fordi det er mer motiverende. Hovedpoenget er at man skal få lov til å bruke tid på det de er interessert i, istedenfor det veldig generelle skolearbeidet vi har i dag, forteller Kverndalen.

– Arbeiderpartiet vil ha tett oppfølging av elever med svake ferdigheter i fag. Kunnskapshullene må tettes for at elevene skal få bedre forutsetninger til å fortsette, sier Jenssen.

Han viser også til at rådgivningstjenesten for elever i videregående skole må styrkes for å lykkes.

– MDG ønsker også å følge opp de svakeste elevene tettere, men ettersom frafallet ofte starter tidligere, ønsker vi både mer praktiske og estetiske fag inn i grunnskolen. I tillegg vil vi ha valgfag tidligere inn på skolen, senest på ungdomsskolen, men gjerne så tidlig som 5. klasse, følger Geldbach opp.

LES OGSÅ: – Blir som å ha en helsesøster som sprer klamydia

Større valgfrihet

Mange unge i distriktet er veldig avhengige av buss, for å komme seg til for eksempel skole eller jobb.

Samtidig ser vi at det er store mangler, da det for eksempel kun går fire busser til Åsa om dagen, samt at det på søndager mange steder ikke går busser.

– Jeg tror de fleste som er hyppige brukere av kollektivtilbudet ønsker hyppigere og billigere avganger. Det er fylkeskommunen som har ansvaret for kollektivtrafikken. I Arbeiderpartiet ønsker vi å legge ned Brakar for å få ett tettere forhold mellom fylkeskommunen og kollektivtrafikken. Det trengs også en gjennomgang av hele busstilbudet, sier Jenssen.

– Det er lite kommunen får gjort med busstilbudet, det er opp til forbrukerne å forlange et bedre tilbud fra Brakar, konstaterer Kverndalen

– Når det kommer til denne typen saker, viser det at det er viktig å stemme ungt, for det er de unge som faktisk tar bussen, og vet hvor godt, eller dårlig tilbudet er, fortsetter Stein-Andersen

– Vi er nødt til å gjøre det mer attraktivt å ta bussen, vi kan legge til rette, men det er nødvendig at flere tar bussen, avslutter Geldbach.

LES OGSÅ: Arbeiderpartiet vant skolevalget, Høyre kraftig tilbake

Flere flyktninger til kommunene?

I 2014 vedtok Ringerike at de skulle ta imot 50 flyktninger, men bosatte kun 27. I Hole tok de inn bare 1 av de 10 de vedtok å bosette.

Alle våre fire unge politikere er enige i at kommunene burde gå foran som gode eksempler i møte med den økende flyktningestrømmen.

– Høyre og AP har et godt samarbeid, noe MDG sikkert også vill vært med på, dersom de hadde representanter. Vi har vedtatt å øke til å ta imot 71 flyktninger, forteller Stein-Andersen

– Vi skal få inn så mange flyktninger kommunen har kapasitet til å ta imot, 30 av disse skal være syriske. Jeg er stolt av å ha en kommune som står fram og sier at vi vil ta inn mange flykninger, fortsetter Tor.

– Angående flyktninger så har Ringerike FrP sagt nei til å ta imot flere flyktninger. Grunnen til det er blant annet fordi at vi har et etterslep på bosetning av flyktningene som allerede er her. I tillegg har vi for eksempel sprengt kapasitet på voksenopplæringen samt. at NAV ikke har tilstrekkelig med ressurser for å klare å følge dem opp på en god måte. Ringerike FrP mener at det er uansvarlig å si ja til flere flyktninger når vi ikke en gang klarer å bosette og integrere dem som allerede er her på en tilfredsstillende måte, sier Kvernalen.

– Drammen er de som er flinkest til å ta imot og integrere flyktninger i Norge, og FrP sa nøyaktig det samme der, kontrer Stein-Andersen, og viser til Bosettingsprisen Drammen mottok fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet for sitt arbeid med å integrere og bosette flykninger i 2014.

– Verden står ovenfor den største humanitære katastrofen siden andre verdenskrig. Det er klart at dette er en stor utfordring for kommunene. Som du nevner, tok Hole kun imot en av ti. Dette er for dårlig, og vi må finne gode løsninger for å bosette flere. Vi må jobbe for å fylle opp kvoten vår. Hvordan vi takler denne flyktningstrømmen kan bli et stolt, eller et pinlig øyeblikk i norsk historie, sier Jenssen.

LES OGSÅ: Bruk stemmeretten - i dag

BAKGRUNN:

Denne høsten har Puls jobbet med et valgprosjekt vi har kalt #førstegangsvelger. Gjennom dette arbeidet har redaksjonens medarbeidere forsøkt å opplyse om alle sider ved et valg - samtidig som de selv har blitt opplyst. F.eks. at du kan forhåndsstemme, og at du kanskje bør vurdere å stemme ungt.

I arbeidet med å skrive om kirkevalget, tror vi at flere enn de unge fikk lære noe nytt. Men det som kanskje skulle være mest lærerikt, ble en nedtur.

Skoledebatten på Byscenen klarte ikke å vekke politisk engasjement hos de unge. Kanskje ble de heller mindre motivert til å sette seg inn i partienes valgprogram?

1. september ble det avholdt skolevalg ved Hønefoss og Ringerike videregående skoler, og tallene viste at Ap fortsatt ligger et hestehode foran Høyre i Ringerike.

Da landsoversikten ble klar uken etter, kunne man konstatere at norsk ungdom foretrekker rødt framfor blått.

14. september står kampen om ordførerkjedet i kommunene, men også andre viktige posisjoner og seter skal fylles.