Det fantes ikke lokallag for partiet ved forrige kommunevalg, og årets valg blir derfor dets første.

Det samme gjelder for Maike selv, som bestemte seg for å delta innenfor politikken for ikke mer enn seks måneder siden.

LES OGSÅ: Erfaren politiker, tross sine 19 år

Miljø er basis

MDGs basis er miljø, og de er et blokkuavhengig parti som kan samarbeide med alle andre, så lenge de setter klima på dagsordenen.

De er altså verken høyre- eller venstrevridde i politikken.

– Vi er mer et verdiparti, enn ett ideologiparti, som for eksempel SV eller AP. Det overordnede målet er å gjøre klima til et vanlig tema.

– Før vi kom inn på Stortinget i 2013 var det ingen av de store partiene som snakket mye om miljø, men nå blir de tvunget til det.

LES OGSÅ: Slik forhåndsstemmer du – steg for steg

Like muligheter for alle

Maike selv, derimot, går ikke kun til valg på partiets hovedfokus.

– Jeg går mer til valg for eldre og utviklingshemmede, og for at alle skal få en sjanse til å få være en del av samfunnet på lik linje. Dette er en del av miljøpolitikken, og derfor har også dette basis i miljøpolitikken.

– For meg går det på det at utviklingshemmede eller funksjonshemmede skal ha mulighet til å delta i samfunnet i like stor grad som alle andre. Dette gjelder blant annet på kulturskolen og konserter.

LES OGSÅ: Velgerhjelpen

Mer valgfag i grunnskolen

Partiet mener også at det istedenfor karakterer burde innføres flere valgfag i grunnskolen allerede fra 5. klasse.

– Vi ønsker å få flere praktiske og estetiske fag inn i skolen, det vil si kunst og håndverk, musikk og lignende, og at elevene også får mulighet til å jobbe med de. Nå blir de tatt mer og mer ut av skolen, og det blir isteden fokusert mer på de teoretiske fagene.

– For MDG, og også Grønn ungdom er det viktig at vi gir like muligheter til alle, også de som ikke presterer like godt i de teoretiske fagene.

LES OGSÅ: Kjære førstegangsvelger

Unge kandidater viktig

Kandidaten ser også en sammenheng mellom at unge stiller som kandidater og unges valgdeltakelse. Hun tror at sjansen for at unge vil finne en kandidat de føler vil ivareta deres interesser øker dersom folk på tilnærmet deres egen alder stiller til valg.

– For meg er det viktig at vi unge engasjerer oss i politikken for at våre stemmer også skal bli hørt. Jeg har tro på at unge da kan tenke at her er det en kandidat som jeg har lyst til å stemme på, og som kan ta opp saker som er viktig for meg.

LES OGSÅ: Er du også førstegangsvelger? Sjekk her!

Et åpnere samfunn

Maike flyttet til Ringerike i oppveksten. Hun har til tider følt seg uvelkommen, og har dermed et stort engasjement for å gjøre kommunen mer åpen for nye som flytter hit.

– Jeg vil gjerne at Ringerike skal bli mer åpent i framtiden. Når jeg flyttet hit, mente klassekameratene mine allerede etter tre dager at de hadde funnet ut alt det var å vite om meg, og jeg har ofte følt meg veldig uvelkommen her. Jeg mener at Ringerike burde bli mer åpent både for flyktninger, innflyttere og for andre som er litt annerledes. Jeg mener at det burde være like muligheter for alle, uansett hvor annerledes eller sær du er.

LES OGSÅ: Valg ditt, og valg datt!

400 stiller til valg

Ringerikes Blad presenterer alle som står på liste ved høstens kommunevalg.

Sjekk hvem du kan stemme på din kommune her:

Disse 233 stiller til valg i Ringerike

Disse 74 sanker stemmer i Jevnaker

Dette er de 93 kandidatene i Hole