NAVN: Aleksander Kristiansen

Alder: 17 år

PARTI: SU/SV Ringerike

Hvilken politikk går du til valg på?

Ungdoms psykiske helse. For jeg mener vi antakelig vis har det verste tilbudet på Østlandet. Vi mangler seks fulltidsansatte helsesøstre i kommunen for å dekke et minimumskrav fra staten. Det er seks måneders kø for å komme til psykolog gjennom helsesøster. Et halvt år er altfor lenge. Jeg har dessverre flere venner som har vært igjennom det. Det er et så stort problem at folk ikke går dit fordi det tar så lang tid å vente.

Hva er dine hjertesaker?

Psykisk helse. Antakeligvis det største problemet i hele kommunen. Det er mye rart som kan forbedres her, men akkurat det er det verste. Det er et svikt mot ung velferd. Man kan ikke gå til helsesøster med et problem, og ikke bli kontaktet av helsepersonell før seks måneder senere. Mye man kan fikse på men det er det viktigste.

Hvorfor er det viktig at unge stiller til valg?

Fordi vi må få unge stemmer inn i kommunestyret. Det er veldig mange eldre mennesker der i dag, og gjennomsnittsalderen nok er godt over femti. De er erfarne men, det er viktig å nå få inn yngre meninger. Vi har hatt litt tiltaksløse tilstander. Det er den samme gamle politikken, og derfor er det viktig at unge stiller til valg.

Hvorfor er det viktig at unge bruker stemmeretten?

For å ha en stemme til å påvirke hverdagen sin. Om du har noe du skulle sagt, må du bruke stemmeretten for å bli hørt. Det er den eneste måten du kan påvirke kommunestyret direkte, uten å samle underskrifter. Du kan være med å bestemme hvem som sitter, og velge de som fremmer sakene som er viktige for deg.

Hva vil forandre seg dersom du blir valgt, og hvilke tiltak skal skape endringen?

Vi skal ha helsesøster på skolen hver dag. Vi skal ha busser som går etter klokken ti på kvelden, og i helgene. Vi skal kutte ventetiden på psykisk helsetilbud. Det skal tilbys behandling innen uka er ferdig om du trenger psykolog. Fritidstilbud i regi av kommunen. Vil også gi noen subsidier til ungdomsrådet, for de har vi ikke hørt noe fra siden 2012.

Hvordan ser Ringerike ut om 20, 30 eller 50 år?

Vi vil se en relativt stor befolkningsvekst. Antakeligvis et mye større sentrum. Et grønt sentrum, der biltrafikken ligger utenfor og bussene går hele døgnet. Vi skal ha en ringeriksbane som går med høy frekvens inn til Oslo. Vi skal ha et levende sentrum med arrangementer og ting som skjer, selv etter kl. 16 når alle vanligvis går hjem. Vi trenger arrangementer. Ungdomsklubb for eksempel, med kafé, og et sted å være. Det er for lite aktivitet i sentrum, men det er ingen villighet, ingen prater om det, og ingen vil anerkjenne problemet.