Navn: Karoline Kverndalen

Alder: 21 år

Parti: Fremskrittspartiet

Hvilken politikk går du til valg på?

Jeg er opptatt av at vi prioriterer det viktigste først, slik som eldreomsorg, skole og barnehage. Jeg ønsker størst mulig frihet til innbyggerne i Ringerike.

Hente fram ja-stempelet til søknader om bygging og endringer på eiendommer. Det offentlige skal ikke detaljstyre.

Hva er dine hjertesaker?

Det ene er byutvikling. Prosessen vi er i er spennende. Det er mye som skjer, og det lages mange planer.

Så er jeg opptatt av skolepolitikk. Min visjon er at Ringerike skal være en foregangskommune, som andre kommuner ser opp til.

Skolebygningene har vært i så dårlig stand at elevene får vondt i hodet. Kommunen kan legge til rette for at lærerne kan gjøre jobben sin.

Hvorfor er det viktig at unge stiller til valg?

Som i alle andre sammenhenger kan de komme med nye tanker inn på banen. De bryr seg om andre saker enn det voksne politikere gjør.

Hva vil forandre seg dersom du blir valgt, og hvilke tiltak skal skape endringen?

Det er jo veldig vanskelig for en enkeltperson å endre så mye, men jeg er veldig opptatt av at man skal gjøre ting på en ordentlig måte. At man ikke skal haste seg gjennom sakene.

Vet ikke i hvilken grad de gjør det i dag, men min ambisjon er å sette seg ordentlig inn i sakene jeg tar standpunkt til.

Ofte er valgløftene litt vage, og man vet kanskje ikke hvilket standpunkt du har i framtidige saker. Vi kan ikke bruke ideologien til å svare på alt.

Hvordan ser Ringerike ut om 20, 30 eller 50 år?

Ringerike er et godt sted å bo i dag. Fremtiden har vi kanskje enda flere muligheter, mer å engasjere seg i, flere innbyggere og flere arbeidsplasser.

Jeg drømmer om å se Hønefoss og Ringerike bli en kjent utdanningsby – en studieby. At HBV lykkes med å bli en god handelshøyskole, slik at Norge ser på Ringerike som et godt sted å studere økonomi. At HBV kommer opp på nivå med handelshøyskolen i Bergen. Få et så bra fagmiljø at Hønefoss hadde vært førstevalget for studentene som kommer hit.

Hvorfor er det viktig at unge bruker stemmeretten?

De beslutningene som blir tatt nå er det de unge som blir rammet av.

Det er de som må leve med konsekvensene vi tar i dag. Alle vet at jo at det tar litt tid fra noe blir besluttet til det gjennomføres.