– Burde være valgfritt med fremmedspråk på skolen

Iben Bang (17) og Ania Kvitka (18) er uenige om hvor viktig 2. fremmedspråk på skolen er.

Iben Bang (17) og Ania Kvitka (18) er uenige om hvor viktig 2. fremmedspråk på skolen er. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

I tillegg til alle de andre allmennfagene i skolen er valg av 2. fremmedspråk obligatorisk. Er dette bra for elevene, og er de fornøyd med det?

DEL

– Det jeg liker med fremmedspråk, er at det gir deg mulighet til å fordype deg i faget eller morsmålet ditt, sier Ania Kvitka (18).

– Det er ikke like viktig som matte, mener Iben Bang (17).

På ungdomsskolen måtte alle velge et 2. fremmedspråk, etter å ha fullført barneskolen med undervisning i norsk og engelsk. Valget sto da mellom spansk, fransk og tysk, alle på nivå 1. I tillegg var det de som fordypet seg i norsk eller engelsk. Videre på videregående kan elevene fortsette med nivå 2 av språket, deretter nivå 3 i tredje klasse hvis de ønsker, eller bytte til et nytt språk på nivå 1 i første klasse.

Iben Bang (17) og Ania Kvitka (18) går begge et studieforberedende utdanningsløp på Hønefoss videregående skole. Det betyr at 2. fremmedspråk er inkludert i fagpakken.

Samfunnsperspektiv

– Jeg har fransk nivå 2 på Ringerike videregående skole, forteller Iben, som må ta nivå 2 av språket på naboskolen fordi Hønefoss kun tilbyr nivå 1.

– Jeg er ferdig med nivå 2 russisk, forteller Ania, som byttet fra spansk nivå 1.

Ifølge udir.no er formålet med fremmedspråk at det er viktig å beherske flere språk i et samfunnsperspektiv. Det menes at det er en forutsetning for samkvem og samarbeid innen handel, reiseliv, kultur, forskning og utdanning, nasjonalt og internasjonalt. Derfor skal programfaget gi grunnlag for å kunne kommunisere godt i møter mellom folk i ulike kulturer både i eget land og i områder det språket brukes.

I tillegg kan man lese på sidene til udir.no at god kompetanse i språk også vil kunne være grunnlag for aktiv deltakelse i demokratibyggende virksomhet på tvers av landegrenser og kulturforskjeller.

Valgte morsmål som privatist

Ania valgte russisk 2 fordi det er det andre morsmålet hennes og hun synes det er gøy å fordype seg i fag.

– Det jeg liker med fremmedspråk er at det gir deg mulighet til å fordype deg i faget eller morsmålet ditt. Jeg har ikke lærer og kan studere selv, og det synes jeg er ganske greit, fordi du får muligheten til å velge hvilken metode du kan bruke for å lære språket.

Hun forteller også at hun kunne valgt tysk, fordi selve språket høres veldig fint ut, og hun mener å kunne språket gir muligheten til å bli kjent med nye folk og nye kulturer.

Iben Bang (17) og Ania Kvitka (18) snakker om fremmedspråkene man må ha på skolen.

Iben Bang (17) og Ania Kvitka (18) snakker om fremmedspråkene man må ha på skolen. Foto:

Like viktig?

– Jeg synes ikke det er så nødvendig med 2. fremmedspråk som et obligatorisk fag, fordi det er ikke alle som kommer til å få bruk for det. For eksempel så er det ikke et like viktig fag som matte, forteller Iben.

– Jeg måtte ta fransk nivå 2 fordi jeg hadde det på barne- og ungdomsskolen siden 3. klasse, fordi jeg gikk på Steinerskolen.

Hvis Iben kunne byttet språk, hadde han valgt spansk fordi han reiser mye til Spania, og fordi han mener det er et kulere språk som er mer internasjonalt enn fransk.

– Jeg synes fransk er pent å høre på, også er det et ganske internasjonalt språk. Det jeg ikke liker med det er at grammatikken er ganske vanskelig å lære, sier han.

Penger og ansatte

Slik det er med ungdoms- og videregående skolene i Ringerike, så tilbyr de per i dag kun spansk, fransk og tysk. Det er et relativt lite utvalg som funker for de fleste, men krever at de som ønsker andre fremmedspråk må ta det som privatist.

Både Iben og Ania mener at manglende ressurser er årsaken til det begrensede språktilbudet. De mener også at skolene tilbyr akkurat disse språkene fordi det er de mest internasjonale.

– Jeg tror at skolene ikke har nok penger til å ansette flere lærere, så de valgte språkene som er snakket mest i Europa og verden, forteller Ania.

– Jeg tror skolen ikke har nok ansatte til å tilby flere språk, så derfor valgte de å tilby de meste vanlige språkene man lærer i Norge, tenker Iben.

Ikke like lett å lære

Iben, som er ganske tydelig på at 2. fremmedspråk ikke er like viktig som mange andre fag, argumenterer med det at vi har engelsk burde være nok, siden det kan brukes overalt.

Ania på den andre siden, synes det er bra å ha språk siden det gir muligheten til å bli kjent med nye folk og gir større muligheter for å få en bra jobb.

Derimot synes hun det kunne vært valgfritt å lære det ekstra språket.

– Jeg synes at språk burde vært et valgfritt fag, fordi det er ikke alle elever som har kapasitet til å lære nye språk. Noen er flinkere og bedre anlagt enn andre.

LES OGSÅ: Frida og Sander må lære spansk via Skype og selvstudium

Artikkeltags