Flertallet av elevene ønsker ikke skolesammenslåing

Sigurd Kittelsrud (17), Hilde Palerud (16), Synne Strømmen (17) og Simen Bredesen (18) har ulike meninger om skolesammenslåingen.

Sigurd Kittelsrud (17), Hilde Palerud (16), Synne Strømmen (17) og Simen Bredesen (18) har ulike meninger om skolesammenslåingen. Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

Spørsmålet om skolesammenslåingen av Hønefoss og Ringerike videregående skoler står nå for debatt – og meningene er svært splittede.

DEL

PulsPå skolene har elevrådet holdt en elevundersøkelse, der de har blitt gitt tre alternativer; skolene slås sammen til én med et nytt bygg inntil dagens Hønefoss vgs. Det blir én ledelse, men man beholder de to skolebyggene. Eller at dagens løsning består.

Resultatene fra Ringerike vgs. forteller at 71,4 prosent vil at skolene skal bestå slik de er i dag, 5,3 prosent vil ha en felles ledelse, men to skoler, mens 19,7 prosent vil ha en sammenslått skole.

På Hønefoss vgs. er elevene mer positive til sammenslåingen: 36,74 prosent vil ha én sammenslått skole, 3,95 prosent vil ha en felles ledelse med to skolebygg, men likevel vil flest, 54,65 prosent vil beholde dagens løsning.

LES OGSÅ: Ringerike videregående skole får beholde sin egen rektor

Får beholde egen rektor

Tirsdag stemte flertallet i Hovedutvalget for utdanningssektoren for at Ringerike vgs. får beholde egen rektor, også i framtiden. Saken blir endelig avgjort i Fylkestinget 4. februar, men utfallet blir trolig det samme som i utvalget.

Vedtaket om at skolen skal få ha sin egen rektor gjelder så lenge Ringerike vgs. ikke er samlokalisert.

Dialogen om samlokaliseringen av de to skolene skal fortsatt gjennomføres.

LES OGSÅ: Hønefoss videregående skole vil ikke ha felles rektor hvis det ikke blir en ny skole

Viktig å ta vare på skolen

Hilde Palerud (16) går første året på Studiespesialisering på Ringerike, og er imot skolesammenslåingen, men er åpen for felles ledelse.

– Det er viktig å ta vare på Ringerike vgs. sitt historiske skolebygg, og pengene burde heller brukes til å pusse opp det gamle skolebygget. Det hadde vært trist å la et så historisk skolebygg med en så sentral beliggenhet gå tapt.

På lang sikt mener Hilde det er best å la de to skolene stå som de gjør, fordi en ny byggeprosess vil ta mye tid og ressurser.

– Hvis effektiviteten og den gode standarden fortsatt opprettholdes ser jeg derimot ingen problemer med å slå sammen ledelsene, så lenge det er fortsatt er et bra tilbud for elevene med tanke på rådgivere, veiledere og helsesøstre på begge skolene.

– Uansett hva som skjer, er det viktig at elevene blir involvert i prosessen, avslutter hun.

LES OGSÅ: Ringerike videregående skole vil ikke slå seg sammen

Redd skolen blir for stor

Synne Strømmen (17) går andre året på Studiespesialisering, og er enig i at de to skolene bør stå slik de gjør i dag.

– Jeg tror det sosiale miljøet og trivselen på den nye skolen blir dårligere, ved at den rett og slett blir for stor, frykter Synne.

– Dersom det hadde blitt en felles ledelse er jeg redd for at styringen vil bli for generell med mindre fokus på de forskjellige linjene hver for seg. Dessuten føler jeg det vil gå utover læringen til de forskjellige elevene i overgangen til å bli en helt ny skole.

LES OGSÅ: Ringerike videregående skole ønsker ikke å bli slått sammen med Hønefoss videregående skole

Burde tenkt på det før

Sigurd Kittelsrud (17) går på Salg, Service og Sikkerhet, og er også negativ til skolesammenslåingen.

– Økonomisk sett vil jeg tro det er mye billigere å ha Ringerike og Hønefoss splittet. Det hadde vært mer lønnsomt å slått sammen skolene da Hønefoss skulle få nye skole, poengterer Sigurd.

Han mener sammenslåingen burde vært nøyere gjennomtenkt, som er en av grunnene til at han stiller seg imot.

– Hvis man skal lære best mulig, er det en bedre løsning å holde skolene separert slik de er i dag.

Vil respektere hverandre

Simen Bredesen (18) går andre året på Studiespesialisering, og føler at å slå sammen de to skolene vil være det riktige valget.

– Jeg er for skolesammenslåingen, fordi det er det klokeste valget økonomisk sett, da både personalkostnader og driftskostnader kan kuttes.

– Dessuten sier fylkesutdanningssjefen i Buskerud at å pusse opp Ringerike vgs. vil koste ca. 240 millioner kroner, mens å bygge videre på Hønefoss vgs. vil koste ca. 300 millioner. Hønefoss vgs. er allerede topp moderne, og man trenger ikke å rive et helt bygg for å gjøre plass til et nytt.

Han tror at med en felles skole vil elevene respektere og tolerere hverandre mer enn de gjør i dag, og at skillene dermed vil forsvinne.

LES OGSÅ: – Vi kan ikke ta valget for deg

Større valgfag-muligheter

Line Jahn Øverby (17) går Studiespesialisering med formgivning, og mener det er flere positive sider ved sammenslåing.

– Jeg har få muligheter når det kommer til valgfag, og skulle ønske jeg kunne velge de samme valgfagene som elevene på Ringerike. Blant annet må jeg og andre elever på Hønefoss ha spansk på Ringerike. Hadde det vært et felles skolebygg ville ikke dette vært et problem.

Hun vektlegger også at det hadde gjort valget lettere for tiendeklassinger når de skulle velge linje.

– Mange velger linjer der de kan gå på samme skole med vennene sine, og noen opplever et ubehagelig valg – skal de følge vennene sine eller sine egne interesser?

For mange elever på et sted

Vilde Langvandsbråten (18) går Påbygging til generell studiekompetanse, og er mer negativ til skolesammenslåingen.

– Jeg tror det hadde blitt miljøkræsj. De på Ringerike syntes ikke så mye bra om Hønefoss.

Håkon Moen (17) går Elektrofag, og er enig med Vilde angående skille mellom skolene.

– Det burde ikke være sånn at elevene ved Hønefoss blir sett ned på, men uheldigvis er det slik. Selvfølgelig kan dette endre seg dersom skolene slår seg sammen. Jeg tror nok miljøet hadde bedret seg etter hvert, men at de første årene ville vært preget av at tidligere elever ved Ringerike holdt seg for seg selv og omvendt.

Vilde mener løsningen med en felles skole vil være problematisk i framtiden.

– Langsiktig blir nok dette uheldig. Det kommer til å bli over 1.500 elever med en mindre administrasjon. I framtiden vil det bli enda flere elever, med tanke på befolkningsveksten i regionen, presiserer hun.

LES OGSÅ: Splittet om sammenslåing

Artikkeltags