Vi har kommet til den delen av skoleåret hvor 3.-klassingene presenterer det beryktede særemne, eller fordypningsemne. 99-kullet står for tur og skal gyve løs på oppgaven som det har blitt snakket om siden starten av videregående. For dem som ikke helt vet hva særemne er, så er det en omfattende presentasjon som skal avgjøre din karakter i norsk muntlig.

I år har det blitt mye diskusjon rundt denne oppgaven, fordi mange elever opplever urettferdig behandling på tvers av klasser og skoler. Vi opplever at noen lærere gir elevene frihet til så å si å tolke læringsmålene selv, mens andre får strenge krav og retningslinjer.

I min klasse har vi fått i oppgave å bruke to primærkilder, som bøker, dikt eller film og også flere sekundærkilder. Vi har en presentasjon på 20 minutter og en skriftlig rapport i tillegg til flere logger underveis i prosessen.

 

Jeg er i utgangspunktet fornøyd med det opplegget vi har, men jeg ser også at andre skoler gjør det på andre måter. Noen har en halvtimes boksamtale med læreren og andre har løst oppgaven som en femtimers skriveøkt.

Det er varierende om elevene må holde seg til nordiske forfattere, eller om de trenger å bruke flere enn en kilde.

Det er ikke bare det at vi blir behandlet forskjellig, det blir vi i alle fag hvert eneste år, hver eneste dag. Det viktige er at vi faktisk skal ha den samme muligheten til å gjøre det bra på eksamen.

Særemne er med på å gi oss verdifull erfaring til videre studier, og det er synd for oss elever at vi ikke får den samme erfaringen fra videregående skole.

Noen av kompetansemålene sier at eleven skal kunne «gjennomføre en selvvalgt og utforskende fordypningsoppgave med språklig, litterært eller annet norskfaglig emne, og velge kommunikasjonsverktøy ut fra faglige behov» og «orientere seg i store mengder tekst av ulik kompleksitet og velge ut, sammenfatte og vurdere relevant informasjon».

Jeg synes det er viktig at elevene, som skal bli vurdert ut ifra de samme målene, også får de samme mulighetene til å nå dem.

Dagens elever er generelt flinke og motiverte, men særemne blir hausset opp verre enn eksamen og knekker både selvtilliten og motivasjonen. Jeg håper at lærere, ledelsen og alle de som jobber med dette, samarbeider bedre framover.

Og til alle dere tredje klassinger: Lykke til på særemne!

LES OGSÅ DENNE KOMMENTAREN: Karin Glesne: Ta den tiden du trenger. Du har tross alt et helt liv.