Gå til sidens hovedinnhold

– Skuffende, men håper på ny mulighet

Artikkelen er over 5 år gammel

Den planlagte prøveordningen med valgfritt sidemål blir ikke aktuell neste skoleår.

Puls

Nylig ble det klart at prøveordningen, som innebærer at nynorsk ville ha blitt et valgfag, er stanset. Årsaken er kostnader knyttet til ordningen. Buskerud fylkeskommune har derfor sagt nei.

LES OGSÅ: Noregs mållag: Bokmålsbløffen i Buskerud

Håper på ny mulighet

Amalie Uchenna Odu (16), leder i Ringerike og Hole AUF, og Hilde Palerud (16), leder for Ringerike og Hole Unge Høyre, reagerer ulikt på nyhetene.

– Jeg tror og håper fylkeskommunen kan finne en løsning, så prøveordningen en dag gjennomføres, sier Amalie.

Hun mener det er synd at økonomien ble et hinder.

I og med at sidemålsforsøket ikke blir noe av, tror Hilde det er mange elever som er skuffet.

Amalie sier seg enig i at hun også tror at mange elever blir skuffet, dersom prøveordningen ikke kommer igjennom.

– Jeg tror det er en del som hadde gledet seg, men også en del som synes det er helt greit at det ikke ble noe av. Karakterer i både hovedmål og sidemål har de fleste hatt siden ungdomsskolen, påpeker Amalie.

Personlig mener de det var synd at prøveordningen ble avbrutt.

– Men på mange måter så gjør det ikke noe, jeg liker nynorskfaget veldig godt, sier Amalie.

Det er noe flere elever har sett fram til og hos mange har det vært jubel når prøveordningen ble lansert, sier Hilde.

Hilde mener at sidemål skal være et valgfritt fag.

Les også

Elever kan slippe karakter i nynorsk

– Det er viktigere å fokusere på de andre fagene i skolehverdagen, som elevens hovedmål samt engelskfaget. Det er viktig at det elevene lærer på skolen er noe man kan få bruk for senere i livet.

– Jeg synes det er veldig skuffende at prøveordningen som omhandler valgfritt sidemål ikke gjelder likevel, i og med at Ringerike videregående skole var en av to skoler som ble tatt ut til å prøve ut ordningen, fortsetter Hilde.

En viktig kulturarv

I AUF ønsker de å beholde dagens ordning med sidemål.

– I dagens Norge finnes det to målformer, hvor begge er en viktig del av den norske kulturarven som vi må ta godt vare på, mener Amalie.

– Vi mener at man verken skal fjerne eller gjøre sidemål valgfritt, men at sidemål skal styrkes i den norske skolen.

Hun mener det er viktig å jobbe med å endre elevenes holdning til sidemål, men også starte tidligere med sidemålsfaget i grunnskolen.

Hilde på sin side mener at elever som velger å ha sidemål som et valgfag vil være mer positive til faget, nettopp fordi det er noe de har valgt selv,

– Elever vil fortsatt lære historien om sidemålet, det vil være en del av læreplanen til norskfaget, så språkhistorien vil ikke bli glemt, sier Hilde.

LES OGSÅ: Frp gir ikke opp valgfritt sidemål

– Kan søke på nytt

Ny søknad må sendes til Utdanningsdirektoratet, før prøveordningen eventuelt kan iverksettes.

Seksjonsleder i Utdanningsavdelingen i Buskerud fylkeskommune, Lene Jensen, bekrefter at prøveordningen med valgfri opplæring i skriftlig sidemål, ikke blir aktuelt neste skoleår.

Ett av kravene er at forsøket skal følges av forskning, noe som fylkeskommunen må betale for.

Lene Jensen, Seksjonsleder i Utdanningsavdelingen i Buskerud fylkeskommune

Politikerne har hatt et sterkt ønske om at fylkeskommunen skulle sende en ny søknad til Utdanningsdirektoratet med forankring i fagmiljøene på deltakende skoler om forsøk med valgfri opplæring i skriftlig sidemål.

Det vil si at flertallet av norsklærerne på skolen må være enige i forsøket, og ønske å delta i det.

LES OGSÅ: Trenger vi egentlig nynorsk?

Må bruke egne midler

Det er Utdanningsdirektoratet som må godkjenne søknaden, og de stiller mange krav til en ny søknad fra Buskerud.

Ett av kravene er at forsøket skal følges av forskning, noe som fylkeskommunen må betale for, ifølge Jensen.

Høsten 2015 ble det imidlertid klart at fylkeskommunen måtte se dagens driftsøkonomi opp mot langsiktige planlagte investeringer, og det ble satt i gang omfattende sparetiltak.

I et møte med Hovedutvalget for utdanningssektoren 19. januar 2016, foreslo administrasjonen å stanse videre arbeid med valgfri opplæring i skriftlig sidemål på grunn av de økonomiske innstrammingskravene i sektoren.

Forslaget ble ikke vedtatt av politikerne, i stedet bestemte politikerne at det skal undersøkes om forskningen kan finansieres på andre måter.

LES OGSÅ: - Vil gjøre regionen bedre for de unge

Mange krav må oppfylles

Status for saken er at det nå undersøkes om det finnes høyskolemiljø som kan være interesserte i å følge dette forsøket og bruke egne midler på det.

I tilfelle må forskerne være med på å utvikle den faglige vinklingen på forsøket sammen med fagmiljøene på skolen.

Dette er viktig for kvaliteten på forsøket og dermed øker sjansen for å få det godkjent, ifølge Jensen.

Elever som ikke ønsker å delta skal få opplæring i både hovedmål og sidemål i henhold til læreplanen.

Det må presiseres at det er mye som må skje underveis fram til eventuelt forsøk igangsettes blant elevene: Det må finnes et forskningsmiljø som finner dette faglig interessant og vil bruke egne midler, fagmiljøene på skolen må være motiverte for forsøket og innholdet i det, utdanningsdirektoratet må godkjenne forsøket.

LES OGSÅ: Anonym retting avslørte ingen trynefaktor

Kommentarer til denne saken