Barn og unge som bor på transittmottaket på Hvalsmoen gjør det i en periode fra to til seks uker.

Aktiv Soroptimist

I regi av transittmottaket og Ringerike Soroptimistklubb ledes prosjektet «Aktiv Soroptimist», som har som mål å gi barn et tilbud om meningsfulle aktiviteter og gode opplevelser, sammen med norske barn og ungdommer.

Aktiv Soroptimist vil gjøre perioden når man er ny i Norge, til en positiv opplevelse.

Tiltaket gir også unge i lokalsamfunnet en mulighet til å gjøre noe meningsfullt for andre, da mange av bidragstakerne i prosjektet, er frivillige fra forskjellige lokale lag og foreninger.

Tiltaket er også et tilbud for kvinner, ettersom kvinner og barn går mindre ut enn menn.

Skiinstruktører

I sammenheng med Barnas Ringkolldag forrige uke, ble det arrangert tur opp til Ringkollen for transittmottaket.

Her var blant annet idrettslinja på Ringerike videregående skole én av bidragstakerne. Pernille Lindeman (18), Rikard Kammerud (17) og Mari Johnsrud (17) fra idrettslinja mener prosjektet er et godt tiltak.

– Jeg syns at tiltaket er svært positivt! Det var morsomt å se barna fra transittmottaket, som sannsynligvis aldri ha sett snø før, lære så fort hvordan man skulle gå bortover på ski, sier Rikard.

– Alle var så flinke! Det beste ved å være skiinstruktør for ungene, er å se hva det faktisk betyr for barna, og se hvor glade de faktisk blir av en sånn gjerning, forteller Pernille.

De tre elevene er alle enige om at dette har vært en god opplevelse for både dem og barna.

– Jeg tror at det er akkurat slike tiltak som kan gjøre at de på asylmottaket vil få en mer positiv velkomst til Norge, og bli mer integrert i lokalsamfunnet!, fortsetter Mari.

– Å få være med å bidra til at barna på transittmottaket fikk en hyggelig opplevelse var gøy. Det var fint å se gleden hos barna da de fikk ski på beinet. Jeg kunne godt tenkt meg å være med på noe lignende en gang, sier Rikard.

Arrangementer i hele år

Fremover skal Ringerike Soroptimistklubb arrangere aktivitetssamlinger en ettermiddag hver måned i år.

De frivillige som er ansvarlige arrangører videre er Haugsbygd ungdomsskole, orienteringslaget og Hønefoss speiderklubb.

I spissen for organisatorene står Hege Busterud, Karin Källsmyr, Inger Kammerud, Bente Krogstad og Hanne Berit Ryen.

Tidligere har Soroptimistklubben arrangert blant annet akedag for barna på transittmottaket.