Gå til sidens hovedinnhold

Fia (17) og Emma Sofie (17) mener undervisningen er kjedelig

Artikkelen er over 2 år gammel

Elever på videregående skoler over hele landet har i lang tid klaget over mangelen på variert undervisning. – Jeg er enig i at variasjon er viktig for elevenes motivasjon, sier lærer Trude Marie Syversen Granum.

Puls

Fia Magnusdottir (17) og Emma Sofie Woldum Andersen (17) i 2. klasse på Ringerike videregående skole synes store deler av undervisningen på skolen har blitt kjedelig i mange fag. Fia sier alt avhenger av hvordan læreren velger å sette opp øktene og gå gjennom pensum.

Når det blir mye stoff på én gang, blir det vanskelig å følge med.

– Det har ikke blitt gjort mange endringer i hvordan lærerne går gjennom pensum i løpet av de siste årene. Dette er synd med tanke på hvor mye verden og teknologien har utviklet seg.

Forelesning

Emma forteller at de aller fleste lærerne har valgt den typiske «forelesnings-metoden». Dette tilsvarer da at læreren står og snakker sammenhengende i 80 minutter, for å så dele ut noen oppgaver som elevene kan gjøre på slutten av timen.

Dette gjør at veldig mange av undervisningstimene blir veldig like, og dermed kan skoledagene bli mer vanskelig å følge med på.

– Ettersom skoletimene blir såpass lange og like, gir ikke dette motivasjon til å fortsette med oppgaver, lekser og forberedelser til prøver og presentasjoner hjemme, sier Emma.

– Vær nytenkende

Hun oppfordrer lærerne til å legge opp undervisningen på en annen mer nytenkende måte, fordi det ville hjulpet mange elever med å holde motivasjonen oppe. Fia mener at hvis stoffet og gjennomgangen er kjedelig, vekker det ingen interesse hos henne.

– For at jeg skal være motivert til å jobbe med noe, må jeg være interessert. Hvis læreren gjør en god jobb med å prøve å få elevene interesserte, blir de mer motivert til å gjøre en god jobb hjemme, sier Fia

En time som ikke motiverer

Jentene beskriver en økt som blir framstilt som ikke-motiverende. Fia synes det blir kjedelig når de gjør det samme hver time. Hun synes det blir veldig vanskelig å følge med i de timene der læreren snakker i 80 minutter uten pause.

Fia har opplevd at medelever til og med har sovnet i slike timer.

Emma sier at i den timen står læreren og snakker, mens elevene noterer fra en eventuell presentasjon.

– Jeg prøver mitt beste for å følge med i timene og jeg ønsker å oppnå gode resultater. Men i lengden blir det vanskelig og krevende ettersom timene er så lange og ensidige, sier Emma.

Noen endrer metodene sine

Likevel har Fia og Emma møtt lærere som har klart å variere undervisningen sin, og gjort den interessant for elevene. Emma legger ikke skjul på at i løpet av hennes skolegang har lærerne forbedret seg. Hun tror dette kommer av at lærerne ønsker at elevene skal få den beste muligheten til å henge med hele løpet ut.

Hun tror de har innsett at de må ta i bruk andre metoder for å oppfylle dette ønsket.

Fia forteller at noen lærere klarer å variere gjennomgangen av stoffet, og bruker ulike virkemidler som for eksempel film, spill, bøker og mye annet.

– Når undervisningen er variert, og læreren klarer å gjøre stoffet spennende, blir man mye mer motivert til å jobbe med det hjemme, mener Fia.

– Noen lærere har også begynt å ta i bruk verktøy som Quizlet og Kahoot, som gjør at elevene lærer gjennom lek, forteller Emma.

– Snakk med hverandre

Noen lærere har klart å knekke koden og har fått til å gjøre undervisningen spennende for elever. Men det står fortsatt igjen mange lærere som trenger å få høre et lite tips eller to på hvordan de kan forbedre seg som lærer. Alt handler om kommunikasjon og samarbeid.

Fia oppfordrer alle lærere til å snakke med hverandre og ta tips og inspirasjon fra lærerne som engasjerer.

Emma ønsker at lærerne skal tenke utenfor den vanlige boksen. Hun mener at dette er til stor hjelp for henne og hennes medelever. Hvordan lærerne legger opp undervisningen sin, har mye å si på sluttresultatene.

Kommentar fra lærer

Trude Marie Syversen Granum er lærer på Ringerike videregående skole. Hun underviser i tysk og norsk og trives godt med det. Gjennom språklæring prøver hun å formidle hvor viktig det er.

– Jeg synes det er en uheldig utvikling hvis elevene mister motivasjonen gjennom undervisningen, sier Trude.

Undervisningen bør være arenaen hvor du kan forstå pensum bedre, få hjelp til de vanskelige oppgavene og gi støtte til det du skal lese på egen hånd.

Hun mener at variasjon i timene er viktig for både elever og lærere og er enig med jentene om at kommunikasjon og samarbeid er viktig. Trude mener læreren bør vise engasjement og interesse, mens elevene er forventet til å delta aktivt, stille gode spørsmål og svare på spørsmål.

Noen ganger savner Trude elevarrangement, der elevene ikke stiller spørsmål eller sier seg uenige. Hun liker å få direkte spørsmål som setter i gang gode diskusjoner.

– Det er da vi lærer, sier hun.

Lytter til elevene

Trude tror det er viktig at læreren lytter til hva elevene synes er mest interessant og griper tak i det.

Når Trude skal holde et lærerforedrag, prøver hun å relatere fagstoffet til i dag og vekke en førforståelse. Hun sier at fagkunnskap som er utdatert, kan bli formidlet i en ny form.

– Det å gå på studiespesialisering i videregående er krevende, og vårt utdanningsprogram skal forberede elevene til å bli studenter ved universitet eller høgskole. Det som møter elevene der er monologen og de lange utredningene fra foreleseren.

– Derfor er det helt nødvendig at de kjenner undervisningsformen og får trene på å ta ansvar gjennom å ta notater, jobbe med oppgaver, drøfte i grupper og stille kritiske spørsmål. Jeg er helt enig i at variasjon er viktig for elevenes motivasjon og ved å tenke på det i planleggingen, gjør det meg til en bedre lærer, sier hun.

Kommentarer til denne saken