Førstegangsvelger? Dette trenger du å vite før du stemmer

F.v. Erlend Ødegård (SU), Viktoria Saxegaard (AUF),  Jens Kristian Fauske (UH) og Morten Solbakken (Fpu).

F.v. Erlend Ødegård (SU), Viktoria Saxegaard (AUF), Jens Kristian Fauske (UH) og Morten Solbakken (Fpu). Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Høstens stortingsvalg nærmer seg med stormskritt. Er du blank, men vil helst stemme på det rette partiet? Lokale ungdomspolitikere hjelper deg et lite stykke på vei.

DEL

Vi har snakket med ungdomslederne i de fire største, aktive og lokale partiene: Viktoria Saxegaard (AUF), Erlend Ødegård (SU), Jens Kristian Fauske (UH) og Morten Solbakken (FPU). Ikke alle partier er representert ved ungdomspartier lokalt. Vi henviser til partiprogrammene for mer informasjon. Se også valg.no for mer informasjon.

– Hva vil partiet gjøre med fraværsreglene?

Viktoria: – Den som er i dag er alt for streng og tar ikke hensyn til enkelttilfeller. Arbeiderpartiet vil fjerne dagens grense og innføre nye regler, men regler som er bedre enn de vi har i dag.

Erlend: – Vi vil se på årsaken til fraværet. Altfor mange unge i dag sliter psykisk og vi mener det er uansvarlig og overfladisk å prøve å bekjempe fravær og frafall i skolen ved å innføre en rigid grense.

Jens Kristian: – Høyre vil, etter fraværsgrensas prøveperiode er over, beholde fraværsreglene som de er. De har ført fraværet i riktig retning.

Morten: – Vi ser at fraværsgrensa har gitt effekt, men vi ser også at den ikke er perfekt. Derfor vil vi modernisere den slik at kjøreopplæringen blir regnet som gyldig fravær og at helsesøster på skolen skal gi ut egenmelding, slik at elevene slipper å dra på legekontorene.

Hvem har stemmerett?

Norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2017, og som noen gang har vært registrert som bosatt i Norge. Det er uten betydning om de er registrert som bosatt i utlandet på valgdagen.

Alle som skal stemme, må være innført i manntallet. Manntallet er oversikten over de som har stemmerett i kommunen. Du står i manntallet i den kommunen der du var registrert i folkeregisteret som bosatt 30. juni 2017. Har du flyttet, er det fortsatt adressen 30. juni som avgjør i hvilken kommune du har stemmerett.

Kilde: valg.no

LES OGSÅ: Ungdomspolitikere vil skrote fraværsgrensen

– Hva vil partiet gjøre for å forebygge arbeidsledighet blant unge?

Viktoria: – Det er mye med arbeidsmiljøloven som vi vil endre, for å gjøre det vanskeligere å utnytte unge i arbeidslivet. Vi vil også lovfeste retten til lærlingplass, slik at hvis du er kvalifisert til det, får du lærlingplass.

Erlend: – SV vil gi unge muligheten til å jobbe, ved å innføre heldagsskole slik at ungdommer har tid til å jobbe på fritiden. Vi vil også lovfeste retten til lærlingplass for yrkesfagelever og gi ungdom mer arbeidskompetanse gjennom en mer praktisk skolehverdag.

Jens Kristian: – Først og fremst er det viktig at unge fullfører utdanningen sin. Partiet legger også til rette for gode vekstvilkår i næringslivet, for økt vekst i næringslivet, gir flere arbeidsplasser. Høyre har også strammet inn kravene for midlertidige ansettelser i offentlig sektor.

Morten: – Vi har økt lærlingtilskuddet med 21.000 kroner og ønsker å øke mer. Samtidig vil vi fjerne arbeidsgiveravgiften på lærlinger. For alle mener vi aktivitetsplikt er en viktig faktor for å få folk i arbeid. Vi mener også at elevene skal ha skattefri sommerjobb.

Er det mulig å stemme blankt?

Det er mulig å stemme blankt. I hvert valglokale finnes blanke stemmesedler som skal brukes til dette. Ved opptelling av stemmesedlene i kommunene, vil ikke blanke stemmesedler telle med, men valgstatistikken vil vise hvor mange som har stemt blankt.

Kilde: valg.no

LES OGSÅ: Rekordmange fullfører videregående 

– Vil partiet fortsette med olje- og gassutvinning i Norge?

Viktoria: – Det er ikke mulig å kutte oljenæringen i morgen fordi det er en stor del av vår økonomi og har mange arbeidsplasser. Allikevel er oljenæringen døende, så den skal fases ut.

Erlend: – SV vil ikke fortsette å lete etter olje fordi vi kan bli hengende etter de andre europeiske landene. I motsetning til Regjeringen og Ap vil vi ikke åpne oljevirksomhet i sårbare områder fordi det kan gi store konsekvenser for naturen, turismen og fiskerne.

Jens Kristian: – Høyre vil bruke mer fornybar enn fossil energi for at våre etterkommere skal kunne leve slik de gjør i dag. Verdens energibehov vil ikke minste og Norge er verdensledende på oljemarkedet. For å gjøre det grønnere vil utvinningen følge miljøkravets regler.

Morten: – Oljebransjen sysselsetter om lag 200.00 personer. Vi i FrP vil beholde olje og gassutvinningen fordi velferdssystemet i Norge er bygget på det og er et av verdens reneste gass og oljeutvinning systemer.

De er ikke helt enige, men likevel gode venner.

De er ikke helt enige, men likevel gode venner. Foto:

LES OGSÅ: Ina Maria Finnerud: Kjære førstegangsvelger

– Hvorfor bør ungdom stemme på ditt moderparti?

Viktoria: – Det er mange grunner til å stemme på arbeiderpartiet, men bare den urettferdigheten som har vært de siste årene med store skattekutt som har gått på bekostning av fysioterapi til funksjonshemmede og hjelp til brannskadde og støtte til elever fra lånekassen har økt så mye forskjellig at det alene er en god nok grunn til å stemme arbeiderpartiet.

Erlend: – Forskjellene har økt, klimagassutslippene har økt og det har blitt ført en inhuman innvandringspolitikk. SV er det eneste partiet som tar alle disse sakene på alvor og som tar ungdom på alvor. SV sto sammen med elevorganisasjonene, lærerne og elevene og sa nei da de nye fraværsreglene ble innført. Og SV har sagt nei til usosiale skatteforlik som har gjort de rike rikere og de fattige mer fattig. Det har ikke Regjeringen og Arbeiderpartiet gjort.

Jens Kristian: – Ungdom bør stemme på Høyre om to uker fordi Høyre sørger for at ungdommen får det de trenger for å komme seg ut i livet. Med Høyre i regjering har det blitt ansatt over 400 nye helsesøstre. Høyre har også vært med på å kjempe for at det skal være minst én psykolog i hver kommune. Lærlingtilskuddet har blitt økt 5 ganger på 4 år, slik at det skal bli lettere for elever som tar yrkesfaglig utdannelse å få seg en lærlingplass. Ved hjelp av et generasjonsperspektiv og framtidsoptimisme, vil Høyre bygge et Norge for framtiden.

Morten: – Ungdom bør stemme på Fremskrittspartiet fordi vi mener ungdommen skal ha rett til å bestemme mer over sitt eget liv. Det betyr at elevene selv skal kunne velge hvilke fag som passer til hver enkelt, ha muligheten til å velge den skolen som er best for dem og samtidig likestille dette mellom private og offentlige skoler.

Hva må jeg ha med for å stemme?

Valgloven sier at en velger som er ukjent for stemmemottaker skal legitimere seg. Ta derfor med legitimasjon når du skal stemme, det er ikke nok å oppgi navn og fødselsdato. Legitimasjon kan for eksempel være pass, førerkort og bankkort med bilde.

Hvis du oppholder deg på en institusjon som sykehjem, sykehus eller fengsel, kan du få en ansatt ved institusjonen til å bekrefte din identitet.

Det er ikke nødvendig å ha med valgkort, men det letter arbeidet for valgfunksjonærene dersom du tar det med, og det vil gå raskere for deg å stemme.

Gode eksempler på legitimasjon er pass, førerkort eller bankkort med bilde.

Kilde: valg.no

De fire ungdomslederne er veldig enige om hvorfor ungdom burde stemme. Ikke bare er det de unge som er framtiden, men de har også en innflytelse på hvordan framtiden blir.

–Siden alle i Norge er styrere av demokratiet er det viktig at alle benytter seg av muligheten til å si sin mening, oppfordrer de.

Stortingsvalget

Stortingsvalget 2017 er et parlamentsvalg i Norge som avholdes 11. september 2017, der det velges representanter til landets nasjonalforsamling, Stortinget, for perioden 2017–2021.

LES OGSÅ: Nye ansikter i Pulsredaksjonen

Artikkeltags