Torsdag 3. november var elevene ved Hønefoss videregående skole engasjert og aktivisert som følge av OD-dagen. I forkant av arrangementet gikk OD-komiteen på skolen ut og ba om at lokale bedrifter tok kontakt, slik at elevene fikk mulighet til arbeide, og dermed tjene penger til en god sak. Ifølge Suzan Johnsen i OD-komiteen ved Hønefoss videregående skole, fikk de noen henvendelser fra bedrifter, men flere fra privatpersoner.

– I år er det veldig få elever på skolen, noe som er positivt. Det betyr at mange elever har klart å skaffe arbeid. De fleste jobber riktignok hjemme, men det gir inntekter til en god sak.

– Siden vi er en yrkesskole gir det oss flere muligheter. På «mekken» er det mange som i dag jobber med dekkskift, som passer bra siden det er meldt snø til helgen!

– Elevene som er på skolen jobber med OD-relaterte oppgaver, og setter seg inn i saker som angår Colombia. Dermed får alle noe ut av dagen, påpeker Johnsen.

Elevene ved Ringerike videregående skole arrangerte OD-dagen i uke 43, av praktiske årsaker. Det har ikke lyktes Ringerikes Blad å innhente opplysninger om resultatet eller deltakelse fra årets arrangement.