Operasjon Dagsverk er landets største solidaritetsaksjon arrangert av, med og for ungdom.

På OD-dagen skal elevene jobbe for 400 kroner til årets OD-prosjekt.

Elevene ved Hønefoss videregående skole stemte i vår over om de ønsket å gjennomføre OD-dagen. 80 prosent av elevene sa ja. Dermed vedtok skolen at alle elevene skulle ut i arbeid, og at det i år ikke var mulighet for å være på skolen.

– Hva med de resterende 20 prosentene som i utgangspunktet ikke ville være med, spør Line Jahn Øverby (17).

LES OGSÅ: Søker jobber til årets OD-dag

Tok selv ansvar

Hun og medelevene Andrea Ramsrud Kjellvang (17) og Thea Victoria Thoen Lund (17) valgte selv å sette seg inn i OD's regelverk, for å finne ut om de var nødt til å jobbe.

– På nettsidene til OD står det at det er frivillig å delta. Vi valgte derfor å sende inn epost til komiteen for å høre om skolen kunne forlange at vi jobbet, forteller Andrea.

– De sa at vi hadde helt rett, og at skolen pliktet å sette opp et alternativ opplegg til de som ikke ønsket å jobbe, tilføyer Line.

Elevene opplyser om at de ikke gjorde dette kun for dem selv, men også for andre som ikke hadde ønske om å delta.

– OD er en bra aksjon, men vi føler at skolen har satt det i et dårlig lys. Vi skal ikke bli tvunget til å jobbe, mener Thea.

De synes saken ble håndtert dårlig av skolen, men at det alternative opplegget ble opprettet raskt. Allikevel var det ikke på plass før fire dager i forkant av OD-dagen.

– Vi spurte om å ha et møte med ledelsen. Dette ble avholdt, forteller Andrea.

LES OGSÅ: – Vi ønsker bedre kvalitet på lærerne

Omfattende oppgave

Oppgaven elevene fikk utdelt gikk ut på å levere en skriftlig oppgave, tilsvarende arbeidsmengde 4 x 90 minutter, altså en vanlig skoledag. Oppgaven hadde tema «solidaritet», og ble vurdert av en egen komite som godkjent eller ikke-godkjent.

Hvis oppgaven ikke ble godkjent, fikk elevene fravær denne dagen.

– Det var et omfattende opplegg, og mye større enn hva det har vært tidligere år, sier Line.

Vi tok kontakt med OD-leder på Ringerike videregående skole, Markus Aasnæss, for å høre hva elevene som ikke jobbet der skulle gjøre.

– Vi skal ha kondom-jakt, tilsvarende påskeeggjakt hvor elevene blir delt opp i lag. I tillegg blir det vist noen filmer.

Da vi fortalte hvordan opplegget på Hønefoss videregående skole var, fikk vi et lattermildt svar.

– Det er noe litt annet enn hva vi har her, ler Aasnæss.

Elevene på Hønefoss videregående skole er overrasket over hvor store forskjeller det er på de to skolene.

– Det er et valg som er tatt på hver av skolene, men det ville vært rart om vi ikke mente det var urettferdig, synes Thea.

LES OGSÅ: Elever kan slippe karakter i nynorsk

Fryktet større økning

Ledelsen ved Hønefoss videregående skole ønsket i år å snu trenden om å ikke jobbe på OD-dagen.

For to år siden var det 100 elever fra skolen som ikke deltok, og året etter 200 elever. De fryktet en større økning.

– Skolen bestemte da at alle elevene skulle ut i jobb. Dette har vi informert elevene om siden første skoledag, sier rektor Olav Bråten.

– Dette har resultert i at det i år er én prosent av elevene som ikke skal jobbe, noe vi synes er bra, fortsetter han.

LES OGSÅ: Samarbeid er viktigere enn regler

Vanskelig å engasjere

Etter å ha vært i kontakt med komiteen lagde de et opplegg for elevene som ikke ønsket å delta.

– Vi skulle lage et alternativt opplegg tilsvarende en vanlig skoledag, og dette resulterte i denne oppgaven. Tidligere år har vi opplevd at det har vært vanskelig å holde på og engasjere elevene en hel skoledag ved å vise film eller andre alternative opplegg, opplyser Bråten.

– Vi synes det er synd at opplegget kom såpass sent, og håper alle elevene har fått med seg alternativet, avslutter Andrea.

Årets OD-inntekter går til Amnesty International Norge.

Les også

Skolebrønnen

LES OGSÅ KOMMENTAR: