Eli (17), Siri (21), Mathias (17) og Kevin (19) delte 100.000 stipend-kroner

Nylig delte Kulturstiftelsen Fengselet ut sitt talentfond Celledeling til fire lokale ungdommer. Alle ungdommene skal bruke pengestøtten på å videreutvikle talentet sitt.