– Lærlingene er det viktigste for rekrutteringen

Utdanning: Rune Solbakken fra Bilia, elev Joakim Svenskerud, elev Michael Klemmetvold, Hans Slette hos Hamax Auto, elev Lilian Hedels og ansvarlig for lærlingene hos Hamax Auto Roar Dalen.

Utdanning: Rune Solbakken fra Bilia, elev Joakim Svenskerud, elev Michael Klemmetvold, Hans Slette hos Hamax Auto, elev Lilian Hedels og ansvarlig for lærlingene hos Hamax Auto Roar Dalen.

Artikkelen er over 5 år gammel

Hamax Auto gir en Golf til bruk i utdanningen, tidligere har Bilia gitt en Volvo.

DEL

Elvene kan velge mellom mange forskjellige alternativer innen fagområdet som gir fagbrev etter læretiden. Noen eksempler er lette og tunge kjøretøy, reservedeler, motormekaniker, motorsykkel, lakkering og bilskade.

Bilene inneholder stadig mer teknologi. Det som tidligere var relativt enkle operasjoner, som for eksempel bytting av frontruter, inkluderer nå ofte både justering av kameraer og lasere etterpå.

– Siden midten av åttitallet har vi hatt rundt 35 lærlinger hos oss. Alle har bestått fagprøven og i dag jobber 13 av disse ennå hos oss i forskjellige funksjoner, forteller Roar Dalen som er ansvarlig for lærlingene hos Hamax Auto.

– Viktig for rekruttering

Hans Gamkinn er teknisk leder hos Toyota Hønefoss og forteller at siden han startet i 1983 har de stort sett hatt inne en lærling i året. Videre sier han at de er godt fornøyde med de lokale lærlingene som sikrer dem gode fagarbeidere når de har behov for det.

– Vi ser på lærlingene som den viktigste faktoren for å kunne rekruttere gode medarbeidere. Omtrent 80 prosent av dem som jobber på verkstedet har tidligere vært lærlinger hos oss, forteller servicemarkedsjef Rune Solbakken hos Bilia Hønefoss.

Kundemottak på skolen

Faglærer ved Hønefoss videregående skole Svein Roar Iversen viser stolt fram de nye lokalene som også inneholder et eget kundemottak, hvor elevene skal trene på å behandle kunder.

Hver vår har de en elevbedrift hvor folk kan komme innom å få reparert enklere ting på bilen, byttet olje eller lagt om dekkene.

– Elevene må ta imot kunden, lage arbeidsordre og ta betalt for jobben, forklarer Iversen.

– Bil nummer én blir solgt av bilselgeren, mens nummer to blir ofte solgt av verkstedet og god service, forteller faglærer Svein Roar Iversen ved Hønefoss videregående skole.

Ser fram til å bli lærlinger

Vi tref­fer Joakim Svenskerud, Lilian Hedels og Michael Klemmetvold ved på Hønefoss vi­de­re­gå­en­de sko­le som til som­me­ren er fer­dig med andre året på kjøretøylinjen. Til som­me­ren star­ter de et to­åri­g lø­p som lær­linger før de går opp til fag­prø­ven og får fagbrev.

Allerede har de vært ut­plas­sert i pe­ri­oder gjennom sko­le­å­ret.

– Jeg har allerede vært der litt og tri­ves kjem­pe­godt. Det er ål­rei­te folk som job­ber der, og jeg li­ker den di­rek­te kon­tak­ten vi har med kun­de­ne på verkstedet hos Bilia, for­tel­ler Svenskerud.

Hedels tri­ves også godt ute på ar­beids­plas­sen med kol­le­g­ene. Hun un­der­stre­ker også at det­te er en be­talt ut­dan­ning. I til­legg er Hamax Auto en stor be­drift som igjen gir fle­re mu­lig­he­ter i fram­ti­den.

– Jeg er vant til å job­be og gle­der meg til å kom­me i gang med læ­re­ti­den til som­me­ren. Etter læ­re­ti­den vur­de­rer jeg å gå inn i for­sva­ret for å ta ut­dan­nin­gen vi­de­re der, for­tel­ler Klemmetvold, som skal være på verkstedet hos Hamax Auto i læ­re­ti­den.

Lær­lin­ge­ne skal ha en lønn som til­sva­rer en års­lønn i lø­pet av de to åre­ne de er ute.

Artikkeltags