På onsdag var det kvinnedagen. Flere synes det er spesielt at jeg er så opptatt av akkurat denne dagen. Et par av dem er også skeptiske til feminisme.

«Hvorfor er du egentlig feminist når vi er likestilte i Norge?» har jeg blitt spurt når jeg har omtalt meg selv som feminist.

Norge er ikke et helt likestilt land enda. Det er vi heller ikke før alle de sosiale, politiske og økonomiske forskjellene mellom mennesker er utjevnet.

Likestilling er uavhengig av kjønn, en menneskerettighet og går ut på at alle mennesker skal ha samme rettigheter og muligheter innenfor alle livsområder. Det vil si at kvinner og menn skal ha like muligheter til for eksempel utdanning.

Selv kunne jeg ramset opp utallige grunner til at jeg er feminist. Jeg er blant annet feminist fordi jeg er overbevist om at et fullt likestilt samfunn er et bedre samfunn.

Vi har kommet langt, men ikke langt nok. Kvinner har i altfor lang tid vært det underlegne, svakere kjønn. Vi trenger ikke gå lenger tilbake enn til 1950–1960-årene, husmødrenes tiår, for å se de enorme forskjellene som var i Norge. Da var det forventet at kvinnene skulle oppdra barna og gjøre alt av husarbeid, mens mannen skulle jobbe for å forsørge familien.

Uten alle kvinnesaksforkjemperne vi har hatt opp igjennom historien ville vi ikke vært i nærheten av der vi er i dag. Disse menneskene har stått opp for utrolig mange, vært forbilder, og ikke minst vært viktige stemmer.

Vi har kommet langt, men ikke langt nok.

Hvem vet, hadde det ikke vært for dem hadde jeg kanskje ikke hatt mulighet til å velge den utdanningen jeg ønsker eller skrevet denne kommentaren. Det er jeg takknemlig for at jeg har muligheten til. Jeg tror at når de sammen har klart å komme så langt, kan vi klare det også.

Vi er nødt til å stå opp for, og være en stemme for dem som ikke har muligheten. Om det er mennesker i Norge, Europa, Asia eller noen av de andre landene eller verdensdelene bør ikke ha noe å si. Vi er nødt til å stå sammen for alle.

Likestilling er ikke bare kvinners ansvar. Det er alle sitt ansvar og alle sin kamp – som jeg tror og håper at vi sammen kan vinne!

LES OGSÅ: