Etter sommeren som 12- eller 13-åring gikk du mest sannsynlig fra å være en av barna på barneskolen, til å begynne på ungdomsskolen med «de store». Selv om du kanskje følte deg mye eldre og kulere på ungdomsskolen enn barneskolen, er det ikke mange store endringer. Men det er spesielt en ting som noen ser fram til, mens andre gruer seg til.

Alle vet at på ungdomsskolen, der får du karakterer.

Karakterene på ungdomsskolen har så godt som ingenting å si, i hvert fall i åttende og niende. Der er de heller bare en slags pekepinn for deg og eventuelt læreren din så du kan vite hvor godt du ligger an i faget. Likevel er det en fin måte å øve seg til senere når man starter i tiende klasse og senere på videregående og karakterene plutselig avgjør om du kommer inn på det studieprogrammet du ønsker.

På en annen side tror jeg at karakterer kan gjøre mer skade enn godt i flere tilfeller. For eksempel hvis en elev virkelig prøver så godt den kan, men likevel ligger på det laveste sjiktet på karakterskalaen, tror jeg det heller bare er nedtrykkende. Hvis du gjentatte ganger blir fortalt at du rett og slett bare er dårlig, er det lett at man begynner å tro det. For selv om en elev kanskje er en to’er i matte, engelsk, norsk og naturfag så kan det hende vedkommende har mange andre gode egenskaper som samfunnet kunne hatt nytte av, men de blir ikke representert på noe karakterkort eller vitnemål.

LES OGSÅ: Elevrådslederne ønsker å beholde karakterer i ungdomsskolen

Jeg kunne kommet med alle mulige argumenter mot karakterer og hele det skolesystemet vi elever er nødt til å leve med i Norge. Men hvis vi skal ta utgangspunkt i det skolesystemet vi har i dag, der alle elever blir vurdert under de samme kriteriene uansett hvor forskjellige de er, er karakterer en grei måte å vurdere oss på.

 

De gjør at du vet hvor du ligger, noe som eventuelt kan gjøre at du ønsker å jobbe hardere for å gjøre det bedre.

Med det skolesystemet som vi har i dag så synes jeg det er bra at man har karakterer på ungdomsskolen. Samtidig er den vurderingen man forhåpentligvis får sammen med karakteren minst like viktig. Karakteren er bare et tall som forteller deg hvordan du ligger an, mens det er vurderingen som hjelper deg å vite hva du har gjort riktig og galt, og hva du eventuelt kan gjøre for å forbedre deg. Karakterer gir deg som sagt en pekepinn på hvor godt du ligger an gjennom de tre skoleårene. Og ikke minst så setter gjennomsnittskarakteren et utgangspunkt for hvem som er best kvalifisert til å komme inn på videre studier på videregående skole.

Alt i alt tror jeg karakterer gjør mer godt enn vondt, selv om de også bærer med seg negative sider.

LES OGSÅ: Nora Prøsch Meier: Særemne blir hausset opp verre enn eksamen