I år som i fjor er jeg stolt feminist, og jeg har gledet meg som et lite barn til å få mase litt om likestilling denne gangen også.

Jeg skulle ønske det ikke var nødvendig å måtte forklare definisjonen hver eneste gang man snakker om likestilling og feminisme. For disse to ordene går nemlig hånd i hånd. Definisjonen har nemlig ikke forandret seg den heller, denne menneskeretten defineres som like muligheter og rettigheter innenfor alle livsområder, uavhengig av kjønn.

I FJOR: Vi har kommet langt, men ikke langt nok

Men likestillingen kommer ikke av seg selv. Vi må jobbe hardt, og vi må jobbe sammen. Uavhengig av kjønn, etnisitet, religion og om du definerer deg selv som feminist eller ikke.

Likestillingen angår oss alle både som enkeltpersoner og som del av fellesskapet.

 Det virker som det er vanskelig for folk å forstå at det er umulig for kvinner og jenter å oppnå likestillingen helt alene. Jeg kan ikke skjønne hvorfor. Likestilling er på ingen måte at kvinner skal ha bedre muligheter og rettigheter enn menn, men som det ligger i ordet, at kjønnene skal være likestilte. Derfor mener jeg det sier seg selv at det er alle kjønns ansvar at vi kommer oss videre. Vi har nemlig en lang vei å gå.

Vi skal alle sette pris på alt som allerede er oppnådd, men vi kan ikke ligge på latsiden, og vi kan aldri gi oss. Vi skal aldri gi oss, for verden kan alltid bli et bedre sted.

I FJOR: – Viktig at kampen for likestilling fortsetter

Det er høyst sannsynlig at vår generasjon aldri vil oppleve det helt likestilte samfunnet vi drømmer om. Likevel er ikke det en god nok unnskyldning til å ikke stå på. Vi kan ikke være noe dårligere enn alle de som har kjempet før oss, det skylder vi dem.

 I det ideelle, likestilte samfunnet vi ønsker oss, har vi ikke behov for kjønnskvotering. Kampanjer som #Ikketilpynt og #HunSpanderer er ikke nødvendig og vi får lik lønn for likt arbeid. Dette er bare tre av utallige eksempler, og det bør helt klart gi motivasjon til å fortsette kampen.

Jeg håper vi kan fortsette å lære av og motivere hverandre. Det er viktig å holde motet oppe, selv om det til tider kan være vanskelig å se lyset i enden av tunnelen.

Gratulerer med kvinnedagen!