Halvdagsprøver erstatter heldagsprøver: – Vi ønsker mer tid

NYTT: Sara Fossaas (17) og Maria Erlandsen (17) diskuterer fordelene og ulempene ved halvdagsprøver.

NYTT: Sara Fossaas (17) og Maria Erlandsen (17) diskuterer fordelene og ulempene ved halvdagsprøver. Foto:

Av

Hønefoss videregående har lenge operert med heldagsprøver for elevene. Nå er en del av heldagsprøvene byttet ut med halvdagsprøver. – På heldagsprøvene kan man fokusere på én ting og derfor også bli bedre forberedt mentalt, mener elever.

DEL

PulsSara Fossaas (17) og Maria Erlandsen (17) er elever ved Hønefoss videregående. De synes det er dumt at heldagsprøvene har blitt kuttet ut. De liker å bruke tiden godt, og sitter ofte ekstra lenge for å se over det de har skrevet. Maria føler seg roligere ved heldagsprøver fordi hun også vet at hun ikke trenger å forberede seg på å ha skolefag etterpå. Ved halvdagsprøver har man ofte to skolefag før eller etter prøven, som gjør det enda mer krevende å prestere bra på halvdagsprøven.

Mister fokus

Sara er redd for at hun ikke skal klare å sette seg like mye inn i oppgaven nå som prøvetiden blir kortere. Hun er også enig med Maria om at det blir slitsomt å ha skolefag enten før eller etter prøven, for da må man porsjonere ut energien sin.

– På heldagsprøvene kan man fokusere på én ting og derfor også bli bedre forberedt mentalt. Jeg tror også at mange vil være ufokuserte hvis de har skolefag før fordi de gruer seg og er stressa før prøva, mener Sara.

Hønefoss videregående skole har vedtatt at de nå skal kutte ut organiserte heldagsprøver for elevene. Avgangselevene i tredje klasse i norsk og matematikk og studieforberedende matematikklasser i første klasse og andre klasse har byttet ut heldagsprøver med halvdagsprøver til jul. Til våren skal alle klasser ha halvdags- eller heldagsprøver. Dette er hovedsakelig for å øve til eksamen, sånn at de får en realistisk opplevelse av både oppgave og tidsbruk. Lærerne åpner fortsatt for muligheten for eksamenstrening innenfor sine timerammer i skoletiden.

Andre vurderingsformer

Torgrim Rian, eksamensansvarlig på Hønefoss videregående, forteller at de valgte å gjøre dette for å åpne opp for, og oppfordre til andre vurderingsformer. De ønsket blant annet mer vurdering i løpet av timene på skolen.

– Det brukes mye tid av elevenes undervisning til å gjennomføre heldagsprøver, sier Torgrim.

Det vil si at elevene kan bruke to til fem timer på prøven, mens det ikke var annen undervisning disse dagene.

Dette startet med et innspill fra lærerne hvor de mente at elevene mistet mange timer med undervisning på grunn av heldagsprøvene, og at elevene oppfattet at heldagsprøver ble for mye vektlagt når det ble satt termin- og standpunktkarakterer.

HALVDAGSPRØVER: Hønefoss videregående prøver halvdagsprøver som ett nytt alternativ til tradisjonelle heldagsprøver.

HALVDAGSPRØVER: Hønefoss videregående prøver halvdagsprøver som ett nytt alternativ til tradisjonelle heldagsprøver. Foto:

Ikke like avgjørende

Torgrim forteller at forslaget om å kutte ut heldagsprøver kom fra ledelsen etter innspill fra lærerne, og at elevrådet stilte seg positivt til å teste ut å ha færre heldagsprøver.

– Både elever og lærere har vært positive så langt, men vi vil gjøre en evaluering ved skoleslutt før vi tar en endelig avgjørelse om vi viderefører dette, sier Torgrim.

Etter skolen har valgt å redusere antall organiserte heldagsprøver har det resultert i at lærerne må vurdere elevene gjennom hele terminen, og at en heldagsprøve ikke blir så avgjørende for karakteren. Vurderingen av halvdagsprøven skal heller brukes som veiledning i læringen. Elevene får også mer opplæring og mister ikke like mye undervisning.

Vil ikke stresse

Sara og Maria synes heldagsprøvene passer best for seg fordi de bruker litt ekstra lang tid å komme seg inn i oppgaven de skal skrive om, og de sitter gjerne så lenge som de kan.

Maria går helse 4-årig og hennes klasse har bare hatt én halvdags så langt. Hun synes det gikk helt greit, men at det likevel var veldig krevende å gå fra «skriveboblen» og rett til andre fag etterpå. Men vedtaket har ikke blitt prøvd ut i praksis så lenge, så hun er spent på å se hvordan det går videre.

Sara ønsker å levere noe hun er fornøyd med og ikke noe hun må stresse seg gjennom for å få en ende på. Hun går medier og kommunikasjon og de har ikke hatt noen tentamener enda. I forkant er hun i hvert fall mer stresset og hun tror det blir veldig mye å gjøre på kort tid under prøven.

Begge hadde fått beskjed av skolen om at dette vedtaket ble satt i praksis fordi det var mange elever som gikk så tidlig som mulig på heldagsprøvene for å skaffe seg selv en ekstra fridag. Sara sin klasse var ikke særlig fornøyd med forandringen, fordi de fleste ønsket å ha god tid til å sette seg inn i oppgaven.

Todelt

Maria sitter også igjen med et inntrykk om at klassen er litt todelt i meningene om forandringen, og opplever at flertallet egentlig foretrekker heldagsprøver. Selv om hun forstår problemet med heldags, skulle hun ønske hun fikk det tilbake på grunn av at hun ønsker mer tid på prøvene sine.

– Jeg håper skolen går tilbake til heldagsprøver til neste år. Personlig sitter jeg alltid ut tiden og vil levere noe jeg er fornøyd med og ikke stresse med å bli ferdig, sier Sara.

På den andre siden forteller Torgrim at lærerne har også tidligere vært flinke til å vurdere elevene i ulike situasjoner, og dette er for å ha et bredt grunnlag for karakteren.

I fjorårets elevundersøkelse skåret Hønefoss videregående skole høyest i Buskerud på vurdering for læring. De lå i tillegg langt over landsgjennomsnittet.

Han forteller at tilbakemeldingene fra elevene er positive nå som de opplever at en heldagsprøve ikke er så avgjørende for karakteren.

– Vane

– Heldagsprøver har hatt en sterk plass i skolen i mange år. Vi har nok gjennomført disse prøvene like mye av vane som at det har vært nødvendig for elevenes læring eller lærernes vurdering. Som skole ønsker vi å ha fokus på løsninger som er gode både for eleven og læreren, sier Torgrim.

– Det er fellesfagene norsk, engelsk og matematikk som har gjennomført heldagsprøver. De yrkesfaglige klassene har dermed risikert å miste mye verdifull tid til opplæring i praksis eller tid på verksted, fortsetter han.

Lærerne hadde allerede før dette skoleåret gode rutiner for en bred og god vurdering av elevene. En vurdering som også skal fremme læring.

– Vi håper at færre heldagsprøver skal føre til mindre press på prøver som ensidig vurderingsform, sier eksamensansvarlig ved Hønefoss videregående skole.

Tyrifjord har tentamener i tre uker

Ulikt fra de fleste andre videregående skoler, har Tyrifjord videregående skole tentamen i nesten alle fag. Elevene der har kun tentamener og ingen undervisning de siste tre ukene før juleferien.

De tre ukene innebærer heldagsprøver i alle skriftlige fag, og i de muntlige fagene blir elevene vurdert i en muntlig høring. Assisterende rektor Raimo Hansen forteller at skolen har valgt denne modellen sånn at elevene skal få trening til en mulig eksamen til våren.

– Vi ønsker at elevene skal kjenne seg igjen i en eksamenssituasjon, slik at ikke unødig nervøsitet skal hindre eleven i å vise sine kunnskaper, sier Raimo.

Krevende for elevene

Raimo forteller at elevene opplever perioden som krevende, men faglig byggende, og at elevene selv har sagt at de ønsker å bruke denne modellen. Før tentamensperioden blir det satt av tid til før hver enkelt av terminprøven, slik at det ikke skal oppleves for tøft for elevene.

– Fordelen er at det blir tid til å gå i dybden og man får vist større del av sin kompetanse. Ulempen er at vurderingen på terminprøvene naturligvis veier tyngre enn andre underveisvurderinger, og at det da blir et større alvor i situasjonen, sier Raimo.

Ny kunnskap

Han forteller at mange opplever at brikker faller på plass i en større helhet, og at de også får tak på kunnskap de ikke har fått med seg tidligere i terminen.

– Selv om det er krevende er det også faglig byggende. Dessuten er det allmenn kjent at repetisjon har god effekt på langtids læring, avslutter han.

LES OGSÅ: Camilla og Natalia (17) forbereder seg til læretida – nå har de fått klare råd fra Ellen (18)

Artikkeltags