Skolene er fortsatt ikke tobakksfrie

Skolene har ikke håndhevet tobakksforbudet, mener elevene.

Skolene har ikke håndhevet tobakksforbudet, mener elevene. Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

Elever ved de videregående skolene reagerer på at vedtaket om at alle elever har krav på en tobakksfri skoledag, ikke blir fulgt opp.

DEL

PulsFra 1. juli 2014 har vedtaket fra Helsedirektoratet om tobakksfri skolehverdag vært gjeldende.

Juni 2015  var Pulsredaksjonen i kontakt med rektorene ved Hønefoss og Ringerike videregående skoler.

Både elever og lærere reagerte da på at regelen ikke ble fulgt. Begge skolene hevdet at de skulle jobbe forebyggende og prøve å redusere snusing og røyking. Har det hjulpet?

LES OGSÅ: Har elevene en rusfri skoledag?

Tobakksfri skole

Fra 1. juli 2014 innførte Helsedirektoratet tobakksfri skoletid slik at alle elever får rett til et tobakksfritt miljø.

Skoleeier er ansvarlig for at forbudene håndheves. I det daglige er det rektor som må følge opp.

Kommunene og Arbeids-tilsynet fører tilsyn på samme måte som de fører tilsyn med dagens røykeforbud i tobakksskadeloven.

Bestemmelsene om tobakksfri skoletid gjelder ikke tilsvarende for de ansatte. De har tillatelse til å benytte tobakksmidler utenfor skolens område.

Kilde: Helsedirektoratet

Tydelig bruk av tobakk

På Ringerike videregående skole er snus et problem. Siri Lien (17), Andrea Andersen (17) og Vilde Breivik (17) forteller at regelen ikke blir overholdt.

Andrea Andersen, Vilde Breivik og Siri Lien mener vedtaket åpenbart ikke blir fulgt.

Andrea Andersen, Vilde Breivik og Siri Lien mener vedtaket åpenbart ikke blir fulgt. Foto:

Siri forteller at det er tydelig bruk av tobakksmidler i løpet av skoledagen, både fra elever og lærere.

– Jeg syntes snus er helt greit så lenge folk ikke legger fra seg brukt snus annet sted enn i søppelkassa. Røyking derimot syntes jeg er unødvendig i skoletiden, mener Siri.

Andrea er enig med Siri, men synes ikke noe om altfor ekstreme regler.

– Jeg har hørt av en medelev at læreren skulle løfte opp leppene til elevene, men akkurat det syntes jeg er litt for ekstremt, understreker hun.

Vilde derimot forstår ikke poenget med at skolen har en regel mot tobakksmidler når det uansett ikke følges opp.

– Hele poenget med å ha et prinsipp om en tobakksfri skole blir da borte. Lærerne gjør ingenting for å hindre snus i skoletiden, og det blir da automatisk ingen straff, slik at problemet bare fortsetter.

LES OGSÅ: E-sigarett og snuff appellerer til de unge

– Det er snus overalt

Ellen Marie Rognerud (18) og Jørgen Moen Hungerholdt (17) går begge i andre klasse på Hønefoss videregående skole.

De viser til at snusbruken på skolen er tydelig. Elever snuser åpenlyst, og brukt snus blir liggende igjen der hvor de unge ferdes.

Ellen M. Rognerud og Jørgen M. Hungerholt reagerer på at elevene ikke blir tatt når de snuser i timen.

Ellen M. Rognerud og Jørgen M. Hungerholt reagerer på at elevene ikke blir tatt når de snuser i timen. Foto:

– De som snuser kaster den overalt, blant annet i taket, på benker, bord, doene, gulv, ganger og i kjølemaskinene i vannautomatene, sier Ellen Marie.

Jørgen er enig, og mener lærerne ikke ser ut til å reagere.

– Folk kan snuse åpenlyst i timen, der man ser både snusboksen og snusleppa. Det at en lærer sier ifra har jeg aldri vært vitne til, forteller han.

Begge elevene hevder at de ikke har hørt om noen tiltak mot snusing og røyking.

– Rektor fortalte første skoledag at ledelsen og lærere skulle være mye strengere på dette med tobakksmidler i år. Det har de ikke blitt, mener Jørgen.

Elevene på både Hønefoss og Ringerike videregående presiserer at det er lite bruk av røyk blant elevene.

LES OGSÅ: Starter opp med hasjavvenning

Rektor: – Respektløst av elevene å hindre at prinsippet kan oppfylles

Ledelsene ved de videregående skolene bekrefter at bruk av tobakksmidler, da spesielt snusing, fortsatt er et problem.

Olav Bråten, rektor ved Hønefoss videregående skole.

Olav Bråten, rektor ved Hønefoss videregående skole. Foto:

Rektor ved Hønefoss videregående skole, Olav Bråten hevder at røyking ikke er en stor utfordring, men at skolen har bevisstgjort lærere og ledelsen på at snusingen er et problem.

– Jeg har ikke hørt noe om elever som snuser åpenlyst i timene eller lærere som ikke reagerer. Vi kan ikke ta elever for å bære en snusboks, kun i faktisk snusing, men kan bekrefte at mange elever har fått tilsnakk og opp til flere anmerkninger på grunn av snusbruk.

Bråten mener det er lett å ha stort fokus på starten av et skoleår, før det så sklir litt ut.

Vil ikke havne i konflikt

Assisterende rektor ved Ringerike videregående skole, Eli Kihle Hanssen, mener det er uakseptabelt at elever bryter disse reglene, både med tanke på elevene og renhold.

Hun poengterer at det å plukke opp brukte snusposer ikke er en del av deres arbeidsoppgaver.

– Alle elever har rett til en rusfri skoledag, og det er respektløst at noen hindrer i at dette prinsippet kan oppfylles.

Mange elever er nok ikke klar over hvordan bruk av snus i skoletiden kan sanksjoneres.

– Formelt sett står det i skolereglementet at bruk av tobakksprodukter i skoletiden straffes med adferdsanmerkning med vekting inntil 5. Det eneste som er mer alvorlig er å bli tatt i fusk.

Assisterende rektor ved Ringerike videregående skole, Eli Kihle Hanssen.

Assisterende rektor ved Ringerike videregående skole, Eli Kihle Hanssen. Foto:

– Vi har ikke visst at dette har vært et problem blant elevene, fordi ingen elever har sagt ifra til elevrådet eller ledelsen om dette. For å få til en endring er det viktig å belyse problemene, mener hun.

LES OGSÅ: Ungdom snuser mer enn voksne

Ubehagelig tema

Bråten mener det er unødvendig at lærere skal måtte lete etter snusing i hver eneste time, da de har mange andre ansvar og mye annet å tenke på.

Kihle Hanssen mener det kan virke ubehagelig for lærere å ta opp dette med elevene.

– Lærerne har en krevende hverdag både faglig, pedagogisk og relasjonsmessig, så å håndheve snusforbudet blir ikke det viktigste. De prioriterer heller at elever skal få hjelp faglig.

Begge presiserer også at lærerne har tillatelse til å benytte tobakksmidler, så lenge det gjøres utenfor skolens område.

De oppfatter ikke at dette har vært et problem på noen av skolene.

LES OGSÅ: – Ungdom opplever gruppepress

På forsiden av Ringerikes Blad fredag 5. januar sto følgende tekst: Siri Lien, Andrea Andersen og Vilde Breivik krever tobakksfri skole. Det framgår ikke av denne artikkelen (som sto på side 18 og 19) at jentene gir utttrykk for krav om tobakksfri skole. Vi beklager derfor at budskapet ble noe spisset. I saken på nett, som du nå har lest, er dette rettet opp.

Artikkeltags