I dagens skolesystem begynner de fleste elever med karakterer når de begynner i 8. klasse på ungdomsskolen. Men i det siste har debatten igjen blitt tatt opp i media fordi flere skoler har valgt å gjøre det litt annerledes. Blant annet kunne vi i februar lese i Aftenposten om Nordberg skole i Oslo, som dropper karakterer første halvår av 8. klasse.

Hannah Rensel (14) er elevrådsleder Hole ungdomsskole, og August Saxegaard (14) er elevrådsleder på Hov ungdomsskole. De er imidlertid positive til å fortsette med karakterer.

Konkrete tilbakemeldinger

– Jeg ser både fordeler og ulemper med karakterer på ungdomsskolen. For noen elever kan det være motiverende, nettopp fordi du får se resultatene dine og du får en konkret tilbakemelding. På den andre siden kan det også gjøre at man blir stresset og sliten av presset som følger med, sier August.

– Jeg mener karakterer på ungdomsskolen er greit å ha, da det gir oss elevene et kort og enkelt svar på hvordan vi har prestert. I tillegg får vi vurderingskriterier for hva som skal til for å oppnå de ulike karakterene. Ungdomsskolen skal jo være en forberedelse til videregående skole, svarer Hannah.

Stor overgang

Selv om de begge er positive til å fortsette med karakterer synes de Nordberg skoles ordninger virker gode. De legger vekt på at første delen av 8. klasse kan være en tøff omstilling fra barneskolen.

– Jeg syntes dette var en smart løsning. Da kan elevene bruke det første halvåret til å «finne sin plass», i tillegg til å bli kjent med resten av klassen sin. Det er viktig at man føler seg trygg på skolen. Jeg synes flere skoler bør vurdere å gjøre det samme, sier Hole-jenta.

– Jeg husker veldig godt fra da jeg gikk i åttendeklasse selv, og vet at det er da presset er størst. Alt er veldig nytt og det er lett å sammenligne seg selv med andre. Jeg syntes det er smart å vente til 2. halvår med karakterer, og heller ha høy/middels/lav måloppnåelse i 1. halvår, sier August.

Finne en riktig balanse

De to elevrådslederne er opptatt av at karakterer kan være en god motivasjon. Samtidig er de klar over presset unge føler på og er opptatt av å minske dette presset mest mulig.

– Dersom vi ikke hadde hatt karakterer tror jeg det faglige prestasjonspresset ville sunket betraktelig. De gangene vi får en vurdering uten karakter blir elevene mindre opptatt av hva de andre fikk, sier 15-åringen fra Hov.

– Det er veldig individuelt om karakterer er en motivasjon eller veldig stressende. Mange føler at de må prestere sitt beste, og noen ganger mer, for å leve opp til andres forventninger. Det viktigste med ungdomsskolen er ikke å gå rundt å huske små detaljer i alle fag, men å lære seg studieteknikker, poengterer Hannah.

– Jeg tror ikke man skal fjerne karakterene helt, men lærere må jobbe med å finne den riktige balansen. Slik kan elvene få et mer positivt forhold til karakterer. Stort sett alt som vurderes i dag blir vurdert med en karakter, selv om det hadde holdt med en enkel tilbakemelding på mindre prøver, sier August avslutningsvis.

LES OGSÅ: Karakterer på godt og vondt