Svartelister er mye brukt av russen i mindre byer som for eksempel Hønefoss. Hvordan tradisjonene er med svartelister i russetiden kan være forskjellig fra skole til skole, men som oftest er det noe russen lager for gøy.

I noen tilfeller er det tradisjoner for at hvis man blir satt opp på en svarteliste av en grunn kan det føre til at man blir straffet på en eller annen måte. I Ringerike har det de siste årene heller bare vært en morsom greie, ved unntak av noen tilfeller der svartelistene har blitt sett på som for drøye og i fjor ble russen etter hvert tvunget til å slette dem.

Vi håper at årets svartelister blir morsomme og kanskje litt på kanten, så lenge det ikke går for langt.

Dom: Heit: svartelister kan være en morsom greie, med mindre det blir for drøyt.