«For å verne om det gudstjenestelige liv og den alminnelige fred på helligdager og for å gi høytiden ro og verdighet, skal det være helligdagsfred i samsvar med reglene i denne lov», sier en lov i den norske grunnloven. Nærmere bestemt lov 16 paragraf 1. Dette inkluderer hver eneste søndag, jul, påske samt flust av andre smådager innimellom.

Dette er det kanskje det aller teiteste jeg vet om. Vi lever i Norge altså, noe som for så vidt har blitt synonymt med en fri, sekulær stat og frihet til å gjøre som man vil.

Det betyr religionsfrihet og det betyr rett til å gjøre ting man ønsker. Innenfor lovens rammer, som av en eller annen rar grunn vil forby folk å klippe gresset på Kristihimmelfarts dag.

I forhold til den gamle normen er det forståelig. Med tanke på kristendommens posisjon i samfunnet er det fullt forståelig, men vi lever ikke i 1950, vi lever i 2018.

Det er ikke sånn alt for mange som dyrker sitt gudommelige liv hver eneste søndag fra 06.00 til 13.00. Og nei, jeg mener ikke at religion er mindre viktig eller at man burde ta mindre hensyn til det, det er bare det at da hadde det vært utallige presidenter å ta hensyn til med tanke på religionsfriheten.

Det er også et slags paradoks at det i følge retningslinjene for en sekulær stat er slik at man skal være nøytral til religion som stat, altså i det offentlige rom. Allikevel praktiserer vi fortsatt helligdagsfreden på kristne helligdager. Teit. For så vidt er helligdager i seg selv også ganske teit, men det er en helt annen debatt.

DOM: Teit

LES OGSÅ: Gledeshuset, et positivt tilskudd for byen?