Hver onsdag kan ungdommene komme til Freezone og spise et sunt og billig middagsmåltid.

De får samtidig være en del av et positivt miljø i ventetiden før ulike aktiviteter som de er med på.

Det legges til rette for at de som ønsker det også kan få bli med på planlegging, menyvalg, innkjøp, tilberedning, klargjøring og opprydding. Stikkordet er miljøbygging rundt mat.

Sparebankstiftelsen Ringerike har støttet prosjektet med 450.000 kroner.

Alle ungdomsskole- og videregående skole- elever ønskes velkommen.

– Konseptet har blitt prøvekjørt et par ganger, og responsen fra ungdommene har så langt vært svært bra, forteller Jørn Syversen fra Positiv Oppvekst.

SLIK BLE DET MULIG: Freezone har fått 450.000 kroner