NAVN: Fredrik Selte Johansen

Alder: 18 år

PARTI: Fremskrittspartiet

Hvilken politikk går du til valg på?

 Skole, eldreomsorg, og å få gjennomført planene om Ringeriksbanen og nye E16. Jeg går til valg på at skolene må bli bedre, og at vi må inn flere lærere med rett utdanning.

Hva er dine hjertesaker? Ringeriksbanen og bedre barne- og ungdomsskole i Hole. Regjeringen har sagt at banen skal begynne å bygges i 2019. Det er mulig å få til et stopp på Sundøya. Vik burde bygges ut, til et handels- og knutepunkt. Hvis vi får gjennom søndagsåpne butikker er det et perfekt sted for oslofolk å stoppe på vei ned igjen fra fjellet, sånn at de får mat til mandagen. Kollektivtrafikk er også viktig. Busser ut til Hole. Skal ikke trenge å ta timeekspressen.

Hvorfor er det viktig at unge stiller til valg?

Allerede nå ser vi at den eldre garde har et stort overtak, og vi unge får ikke gjennomslag for de ideene vi brenner for. Litt frisk pust skader aldri.

Hvorfor er det viktig at unge bruker stemmeretten?

Det er viktig at vi bruker stemmeretten så vi får inn de vi vil skal styre. Det er mange som ikke bruker stemmeretten, og da har de ikke noe å klage på heller. Hvis de unge ikke bryr seg, så kan det heller ikke ha noe å si når ting skjer eller ikke skjer.

Hva vil forandre seg dersom du blir valgt, og hvilke tiltak skal skape endringen?

Jeg vil satse på noe jeg har brent for lenge. Det er et kulturtiltak i Hole, jeg vil bygge en skatepark, det vil si en betongpark. Det vil gjøre at flere unge kommer seg ut av sofaen, og får et møtested mer aktiviteter, både skateboard, bmx og scooter. Det blir mye bråk av å skate i gatene, spesielt ved Vik der det finnes eldreboliger. Hvis vi får skaterne litt unna blir det ikke så mye bråk, tror jeg.

Hvordan ser Hole ut om 20, 30 eller 50 år?

Hole vil nok være ganske stort i innbyggerantall, og ha fått mange tilflyttere. Jeg tror Hole kommer til å bli en enda bedre kommune å bo i. At ting stemmer, at det fremdeles er mulighet til å drive landbruk, samtidig som det er plass til en stor mengde innbyggere.

Hva mener du om slå sammen kommuner? Og er det mulig å få kommunen på rett kjøl?

Jeg mener at Hole er en stor nok kommune til å klare seg selv. Hvis vi finner ut hvor pengene som kommer inn, går ut. Dersom det skjer, tror jeg at vi kommer til å få den økonomiske balansen i kommunebudsjettet tilbake. (Fredrik Selte Johansens besvarelse er utvidet med to ekstra spørsmål. Dette for å fylle ut papirsaken.)