NAVN: Synne Brørby Munkerud

ALDER: 17

PARTI: Arbeiderpartiet

Hvilken politikk går du til valg på?

Jeg går til valg på velferdspolitikk med like muligheter for alle. En god skole med flinke lærere og et godt helsevesen for alle. Vi skal sette i gang noen tiltak for den økende arbeidsledigheten blant unge, hvor vi har fokus på flere lærlingplasser. Så er jo helse sentralt. Det har vært mye snakk om eldreomsorg, så vi stå på litt ekstra der. Selv om jeg tror Jevnaker har en veldig god eldreomsorg, noe den skal fortsette å være.

Hva er dine hjertesaker?

Rettferdighet og like muligheter for alle er det jeg setter aller høyest. Siden jeg er skoleelev er utdanning også viktig for meg, og så klart helse.

Hvorfor er det viktig at unge stiller til valg?

Det er veldig viktig at unge stiller til valg og engasjerer seg fordi det er de som er framtida. Det er viktig at de er med og påvirker hvordan vi skal ha det i årene framover. Det har vært lav valgdeltakelse fra unge, så vi må gjøre noe for å få opp motivasjonen deres. Det er jo så gøy å drive med politikk, men jeg tror kanskje ikke så mange vet det.

Hvorfor er det viktig at unge bruker stemmeretten?

Det er jo for at de som blir valgt inn gjenspeiler helheten i folket slik at det blir representativt. Dersom du ikke bruker stemmeretten din og engasjerer deg har du heller ingen grunn til å klage. Derfor oppfordrer jeg dere alle til å skaffe dere et overblikk over partiene som stiller til valg, og stemme på det som passer deg best. Det viktigste er at du bruker stemmeretten din.

Hva vil forandre seg dersom du blir valgt, og hvilke tiltak skal skape endringen?

Det vil bli mer nytenkning med flere ungdommer og det vil bli satt mer fokus på saker som angår de unge. Det jeg ønsker mest er at flere unge ikke faller utenfor skolen og det sosiale. Derfor trenger vi en mobbefri skole med mer fokus og oppfølging av den enkelte eleven. Vi må ha trygge rammer i skolen, slik at flere ønsker å ta mer utdanning og å fullføre. Et viktig tiltak tror jeg er å skaffe flere lærlingplasser. Samtidig å gjøre yrkesfag mer attraktivt. Vi trenger flere innenfor dette feltet!

Hvordan ser Jevnaker ut om 20, 30 eller 50 år?

Oi! Da er det nok en enda større perle enn det er i dag. Vi har den fantastiske beliggenheten, så den må vi jobbe med. Trekke folk ned til vannet og til sentrum. Gågate, større brygge ved Hadeland Glassverk med restaurant. Jevnaker er et attraktivt sted å bo. Jeg ser en strandpromenade nede ved fjorden. Det vil fremdeles være veldig bra å bo på Jevnaker, men med mer liv i sentrum.