Navn: Jørn Inge Andreassen Frøshaug

Alder: 19 år

Parti: Hole Arbeiderparti

- Hvilken politikk går du til valg på?

- Sosialdemokratisk politikk. Dette vil si at alle skal ha like muligheter, uansett hvem man er. Vår ideologi går igjen i alle små og store saker.

- Hva er dine hjertesaker?

- Akkurat nå er jeg veldig opptatt av kommuneøkonomien. Hole kommune har sårt behov for flere inntekter og flere arbeidsplasser i kommunen.

Mer næringsutvikling i kommunen er da en viktig sak. Vi må legge bedre til rette for næringslivet i kommunen.

Etablerte og nyetablerte bedrifter skal møtes velvillig med rask og kompetent saksbehandling. Vi mener at et større næringsliv vil skape en mer robust kommuneøkonomi, samt gjøre kommunen mer attraktiv for folk.

Jeg er også veldig opptatt av familiepolitikk. Makspris på skolefritidsordningen og søskenmoderasjon er to saker vi vil jobbe for.

Lokale tiltak i miljøkampen vil også være en sak vi ønsker å løfte.

- Hva ville forandret seg hvis dere blir valgt?

- Vi vil skape et godt Hole for framtiden. I Hole Arbeiderparti ønsker vi å tenke langsiktig på politikken.

- Hvordan vil Hole se ut om 20, 40 og 50 år?

- En viktig nøkkel til en god framtid er gode kommunale tilbud. Barn- og unges skolegang er spesielt viktig.

Skolen skal ha som mål å få alle elevene inkludert i vennekretsen og lokalsamfunnet. Kultur- og fritidstilbud er også viktig. De unge må ha noe å gå til.

Jeg mener musikallinjen til Hole kulturskole har vært et strålende tilbud. Et godt kulturtilbud er også et forebyggende tiltak mot ungdomskriminalitet og rus.

- Er det viktig at unge deltar i politikken?

- Det er viktig at unge deltar politisk, enten det er i debatten, eller gjennom stemmeseddelen.

Ungdommen er en stor gruppe som bruker mange av tjenestene i kommunen, men som får lite å si om den, fordi de ikke stemmer.