Synne Brørby Munkerud (Jevnaker), Tor Stein-Andersen (Ringerike) og Jørn-Inge Andreassen Frøshaug (Hole) ble stemt inn i hvert sitt nye kommunestyre.

LES OGSÅ: Puls presenterer: Lokale ungdomspolitikere

Ny hverdag

Når den hektiske valgkampen er over, vender mye tilbake til det vante. Men de unge politikerne må nå også takle et større ansvar.

– Det blir nok krevende å balansere skole, venner, ungdomsråd og andre aktiviteter, men veldig morsomt blir det, forteller Synne Munkerud.

– Jeg tror hverdagen min blir ganske lik det den er i dag. De siste ukene har vært fylt med valgkampsarbeid og debatter, men det tar slutt nå, sier Tor Stein-Andersen.

– Nå må jeg lete etter en jobb, komme i gang med noen studier, legger han til.

– Hverdagen vil nok bli preget av en større ansvarsfølelse for saker i kommunen. Jeg har fulgt nøye med før, men får nå et enda større forhold til det. Det synes jeg er givende, forklarer Jørn-Inge Frøshaug.

VI BESØKTE VALGVAKENE VALGKVELDEN:

Høye forventninger

Våre tre politikere ser fram til fire spennende år med mye å lære, og krevende utfordringer.

– Jeg forventer mye arbeid med å finne gode løsninger for Hole. Spesielt med tanke på hvordan vi skal takle en presset kommuneøkonomi. Det kan kanskje høres kjedelig ut, men økonomi handler til syvende og sist om tilbudene vi har i lokalsamfunnet. Slik er viktig for folk i alle aldre, konstaterer Jørn-Inge.

– Jeg forventer å få gjennomført mest mulig av Jevnaker Arbeiderparti sitt program. Jeg regner også med at dette blir en lærerik tid med mange spennende saker å sette seg inn i, mener Synne.

– Jeg ser fram til å samarbeide tett med noen av de andre kandidatene. Jeg forventer å drive med politikk som vil skape morgendagens Ringerike. Men selvfølgelig tror jeg at det blir utfordrende i starten. De neste fire årene blir de mest lærerike, interessante og spennene årene i mitt liv, forteller Tor.

Skal holde sine løfter

Det er altså bare for de unge å sette i gang med å gjøre sine kommuner et bedre sted å bo.

– Jeg lovet før valget at jeg skal tale for ungdom, og det lover jeg fremdeles, forsikrer Tor oss om.

– Nå skal jeg ta fatt på partiprogrammet. Det vil bli avholdt en rekke møter i nærmeste framtid, så vi får ta ting som det kommer de neste dagene før det nye kommunestyret trer til, informerer Synne.

– Som nyvalgt er jeg opptatt av å lære leksa mi. Hva har blitt gjort før, hva kan vi gjøre bedre? Slike spørsmål tror jeg det blir viktig å stille i starten av en periode, som ellers i livet. Vi vil ha med alle gode krefter i arbeidet for et godt Hole, avslutter Jørn-Inge.

SE OGSÅ VÅRE PRESENTASJONER: