Lindboe mener valgdeltakelsen blant 16- og 17-åringene ved årets valg tilsier at de unge bør få permanent stemmerett. De unges valgdeltakelse lå på 57 prosent, litt under befolkningen for øvrig.

– Ungdommer ønsker å være med og bestemme hvem som skal styre lokalt, de sitter på mye kunnskap om hva som virker og ikke virker i kommunen, sier Lindboe.

– Hvis 16-åringer får stemme, må politikerne ta ungdom på alvor i større grad enn i dag, legger hun til.

LES OGSÅ: De skal kjempe ungdommenes sak i de nye kommunestyrene

– Modne nok

Lokalvalget i år var det andre hvor stemmerett for 16- og 17-åringer ble prøvd ut i 20 kommuner. Første gang var lokalvalget i 2011.

På Stortinget er det bare Venstre, SV og Miljøpartiet de Grønne som vil gi ungdommene stemmerett. For MDGs del kun ved lokalvalg.

Stortingsrepresentant Steinung Rotevatn i Venstre mener de to forsøksrundene bør ha overbevist de andre partiene om at 16-åringene er modne nok til å stemme.

– 16-åringer er ferdig med obligatorisk utdannelse, de kan stifte familie, de betaler skatt og er omfattet av så mange politiske vedtak i samfunnet at det er helt naturlig at de får lov til å påvirke dem, sier Rotevatn til NTB.

LES OGSÅ: Puls presenterer: Lokale ungdomspolitikere

Ikke konkludert

En kartlegging NTB har gjort viser at ingen andre partier foreløpig har tatt stilling til om prøveprosjektene tilsier at stemmerettsalderen bør ned.

– Når det kommer til valg er vi relativt konservative, men det er naturlig at alle partier ser på dette med nye øyne når man har hatt to forsøk, sier Frps representant i kommunal- og forvaltningskomiteen, Helge Andre Njåstad.

– Personlig synes jeg det er fornuftig at man følger myndighetsalderen, men her er det ulike synspunkt i partiet. Det kan komme en debatt i partiet fram mot neste valg, sier KrFs representant Geir Sigbjørn Toskedal.

 Fra Sp, Ap og Høyre er tilbakemeldingen at de må gå gjennom resultatene fra årets valg, og at de ikke har konkludert.

Evalueringen av de to rundene med prøvestemming vil først være klar til neste år, opplyser Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Delte ungdomspartier

I ungdomspartiene er meningene delte.

AUF har i flere år ønsket å senke stemmerettsalderen og tror de nå vil få moderpartiet til å snu i saken.

– Vi mener valgdeltakelsen i år styrker argumentene for å innføre lavere stemmerettsalder. Arbeiderpartiet har alltid gått foran i demokratireformer. Derfor er vi overbevist om at vi kommer til å få med moderpartiet også i denne saken, sier AUF-leder Mani Hussaini.

Senterungdommen holder døren på gløtt.

– Inntil nå har vi vært for å holde på dagens stemmerettsalder på 18 år, men vi er spente på å se evalueringen av årets forsøk. Når den kommer, regner jeg med at vi tar en ny evaluering av vårt standpunkt, sier leder i Senterungdommen, Erling Laugsand.

I FpU, KrFU og Unge Høyre vendes derimot tommelen fortsatt ned:

– Vi mener stemmerett bør følge myndighetsalder. Det er et viktig prinsipp at før en har myndighet over eget liv, skal en heller ikke være med på beslutninger om andres liv, sier FpU-leder Atle Simonsen. (ANB-NTB)

VI TOK TEMPEN PÅ VALGVAKENE VALGKVELDEN: