Slik blir du trygg bak rattet

Førerkortet kommer ikke av seg selv, og det er mye man må gjennom før man kan ta første kjøreturen alene.

Førerkortet kommer ikke av seg selv, og det er mye man må gjennom før man kan ta første kjøreturen alene. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Skal du ta «lappen»? Vi har spurt trafikklæreren om det meste man kan lure på.

DEL

PulsSnart er det sommer, og hvor mye frister det vel ikke å dra på roadtrip med gode venner? Dette uten å trenge foreldre til å kjøre deg.

Vi har snakket med trafikklærer Lena Fossheim for å forklare veien til denne friheten.

– Hvor mange kjøretimer er obligatorisk?

– Til sammen er det 36 obligatoriske timer for å ta førerkort på personbil. Dette inkluderer 17 timer Trafikalt grunnkurs som man må gjennomføre før man kan begynne å øvelseskjøre. De over 25 år er fritatt for deler av grunnkurset.

Hun påpeker at den obligatoriske opplæringen bør kombineres med privat øvelseskjøring eller mengdetrening ved trafikkskolen.

– Det er veldig individuelt hvor mye øvelseskjøring som trengs. Derfor oppmuntres det til godt samarbeid mellom både elev, trafikklærer og foresatte, for optimal individuell tilpasning og for et godt sluttresultat.

Blandede følelser

Sikkerhetskurs på bane synes noen virker skremmende.

– Erfaringsmessig vet jeg at elevene møter til denne dagen med litt blandede følelser. Litt av poenget med dagen er å gjøre noen feil. Det er meningen at man skal få oppleve hvor vanskelig det kan være å kjøre på glatt føre – det er slik vi får erfaring og utvikler oss. På slutten av dagen er de aller fleste enige om at vi har hatt både en lærerik og en morsom dag!

– Hva tror du er vanskeligst, teori eller oppkjøring?

Trafikklærer Lena Fossheim.

Trafikklærer Lena Fossheim. Foto:

– Det er veldig personavhengig. De som har lese- og skrivevansker kan oppleve teoriprøven som et hinder. Det er viktig å være åpen om dette, for dette kan vi tilrettelegge for.

– Ved oppkjøringen er det helt normalt å grue seg litt. Utfordringen er når prestasjonsmotivasjon går over til prestasjonsangst. Men igjen; dialog er løsningen, vi er vant til å hanskes med dette.

Lurt å ta kontakt tidlig

I forhold til øvelseskjøring anbefaler Statens vegvesen to år, i tillegg til at de ønsker at man skal være på tilnærmet førerprøvenivå dagen man fyller 17.

– Hvis eleven og foresatte er usikre bør man komme tidlig, mens de tilfellene hvor man føler seg litt tryggere er det greit å kjøre en del hjemme.

– Samtidig er det ikke sjeldent vi opplever at elever sier de har kjørt både bykjøring og motorvei, så ser vi på første kjøretime at det for eksempel er fundamentale feil i elevens tekniske bilbehandling eller at det ikke eksisterer observasjonsrutiner. Vi bruker lengre tid på å avlære for så ny innlære når man har fått uvaner.

Det er ønskelig at man tar kontakt med trafikkskolen når man fyller 16 år, dersom målet er å fullføre når man fyller 18.

– De fleste tar imidlertid kontakt når de er 17 år og dette går helt fint, man rekker å ta førerkort til bursdagen likevel. Men da har man gått glipp av mye mengdetrening som man skulle hatt før man skal kjøre alene.

Disse trinnene må du gjennom

TRINN 1: Trafikalt grunnkurs (17t obligatorisk)

Dette er et obligatorisk kurs som alle må gjennom før de kan begynne å øvelseskjøre. Du må være minst 15 år for å kunne ta kurset. I tillegg til kurset må man være med på en mørkekjøringsdemonstrasjon, som tilbys utover høsten.

Intensjonen ved kurset er å gi deg grunnleggende forståelse for hva det innebærer å være fører. Når du har fullført kurset mottar du et øvelseskjøringsbevis fra Statens vegvesen. Dette og legitimasjonen din må du ha med når du kjører.

TRINN 2: Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse

(1t obligatorisk)

På dette trinnet skal du lære å håndtere bilen teknisk. Avhengig av muligheten din til å øvelseskjøre, kan du velge å gjøre dette privat eller ved hjelp av trafikkskolen.

Trinn 2 skal avsluttes med en obligatorisk veiledningstime, slik at du og kjørelæreren sammen kan avgjøre om ferdighetene dine er gode nok til å begynne på trinn 3.

TRINN 3: Trafikal del (5t obligatorisk)

På trinn 3 lærer du å kjøre i variert trafikk og ulike miljøer, som by-, boligområder og landevei. Målet er at du skal bli mest mulig selvstendig og tilnærmet lik førerprøvenivå. Hovedfokuset er at du lærer hvordan man kan redusere risikoen for ulykker, men også lære om ulike trafikantgrupper. I tillegg lærer du å kjøre effektivt, miljøvennlig og økonomisk

Det er to ting som er obligatorisk på trinn 3. Først er det sikkerhetskurs på bane, som tidligere ble omtalt som glattkjøring. Etter sikkerhetskurset må du ha veiledningstime. Dette for å avdekke hvorvidt du har god nok kompetanse til å begynne på den avsluttende delen, trinn 4. I løpet av tiden som har gått skal du være på «tilnærmet likt førerprøvenivå», noe som er veldig viktig for at du skal få godt læringsutbytte på siste trinn.

TRINN 4: Sikkerhetskurs på vei (13t obligatorisk)

Dette er det siste trinnet hvor du skal ha nok kompetanse til å kjøre ansvarlig og ta hensyn til andre trafikanter. Du skal kunne velge kjøremåte i forhold til miljø, og vurdere risiko og motvirke ulykker. I tillegg skal du være bevisst på hvordan du skal kunne forberede deg som bilfører også etter at du har fått førerkortet.

Sikkerhetskurs på vei er obligatorisk og består av totalt av 13 timer: Fire timer teori fordelt på to sekvenser og ni timer kjøring fordelt på to lengre turer.

Så mye koster det å ta «lappen»

Det er mange kjøreskoler å velge mellom i vårt distrikt, og vi gir deg en full prisoversikt på dem alle.

Obligatorisk opplæring for alle som tar førerkortet er; Trafikalt grunnkurs, mørkedemonstrasjon, sikkerhetskurs på bane, sikkerhetskurs på vei, veiledningstime trinn 2 og 3, førerprøven og teoriprøven. Nå i vårsesongen har kjøreskolene trafikalt grunnkurs uten mørkedemonstrasjon. Det må elevene ta når høsten kommer.

– Prisen på førerkortet totalt avhenger av hvor mange kjøretimer man behøver. Jo mer man øvelseskjører hjemme, jo færre kjøretimer trenger man. Prislappen på hele førerkortet varierer derfor veldig fra elev til elev, poengterte trafikklærer Lena Fossheim.

Totalsummen inkluderer også gebyrene hos trafikkstasjonen; teoriprøven (580 kroner), produksjon av førerkort (270 kroner), bilde til førerkortet (70 kroner) og førerprøven (1.010 kroner). Baneleie hos NAF (1.100 kroner) er inkludert under «sikkerhetskurs på bane». Totalsummen tar utgangspunkt i én kjøretime (ofte trenger man flere) og de to obligatoriske veiledningstimene på trinn 2 og 3. Priser er oppgitt i kroner.

Pulsredaksjonen har undersøkt trafikkskoler i Hole og Jevnaker, men ingen var operative i skrivende stund.

Ringerike Trafikkskole

Trafikalt grunnkurs: 1.800

Mørkedemonstrasjon: 1.400

Kjøretime à 45 min: 600

Veiledningstime: 600

Sikkerhetskurs på bane: 4.000

Sikkerhetskurs på vei: 6.500

Førerprøven: 3.010

Totalt: 19.420

Team Hønefoss Trafikkskole

Trafikalt grunnkurs: 1.500

Mørkedemonstrasjon: 1.400

Kjøretime à 45 min: 600

Veiledningstime: 600

Sikkerhetskurs på bane: 4.100

Sikkerhetskurs på vei: 6.000

Førerprøven: 2.910

Totalt: 18.620

Slåtsveen Trafikkskole

Trafikalt grunnkurs: 1.500

Mørkedemonstrasjon: 1.100

Kjøretime à 45 min: 570

Veiledningstime: 570

Sikkerhetskurs på bane: 3.800

Sikkerhetskurs på vei: 6.040

Førerprøven: 2.810

Totalt: 17.870

Brandenberger Trafikkskole

(har også pakketilbud)

Trafikalt grunnkurs: 1.300

Mørkedemonstrasjon: 1.400

Kjøretime à 45 min: 600

Veiledningstime: 600

Sikkerhetskurs på bane: 3.900

Sikkerhetskurs på vei: 6.000

Førerprøven: 3.010

Totalt: 18.320

Lena's trafikkskole

Trafikalt grunnkurs: 1.500

Mørkedemonstrasjon: 1.300

Kjøretime à 45 min: 625

Veiledningstime: 625

Sikkerhetskurs på bane: 4.100

Sikkerhetskurs på vei: 6.400

Førerprøven: 3.010

Totalt: 19.095

Støyten Trafikkskolesenter

Trafikalt grunnkurs: 1.700

Mørkedemonstrasjon: 1.200

Kjøretime à 45 min: 625

Veiledningstime: 625

Sikkerhetskurs på bane: 4.300

Sikkerhetskurs på vei: 6.500

Førerprøven: 3.110

Totalt: 19.595

Svein Svendsen Trafikkskole

Trafikalt grunnkurs: 1.500

Mørkedemonstrasjon: 1.300

Kjøretime à 45 min: 625

Veiledningstime: 625

Sikkerhetskurs på bane: 4.100

Sikkerhetskurs på vei: 6.000

Førerprøven: 2.910

Totalt: 18.595

Tone's trafikkskole

Trafikalt grunnkurs: 1.500

Mørkedemonstrasjon: 1.300

Kjøretime à 45 min: 625

Veiledningstime: 625

Sikkerhetskurs på bane: 4.100

Sikkerhetskurs på vei: 6.400

Førerprøven: 3.010

Totalt: 19.095

LES OGSÅ: Her vil han ha gatetun med 10 kilometer i timen

Artikkeltags